II Niedziela Wielkiego Postu

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyscie ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na wiarę ,która czyni cuda. Chory może być uzdrowiony również przez modlitwy bliskich i ich wiarę tak jak w przeczytanej Ewangelii   Mk 2,1-12 Czytaj dalej

I Pasja

wwpis

Wieczorem zostało odsłużone nabożeństwo z czytaniem św. Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jan Szmydki, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej

Triumf Prawosławia

w----------------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, w asyście proboszcza ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Czytaj dalej

Niedziela przebaczenia win

wpis-----Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po przeczytaniu św. Ewangelii proboszcz odczytał list   wielkopostny Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski Czytaj dalej