Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bielskiego

Dziś w naszej cerkwi odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Bielskiego.

W dniach 17-18 kwietnia br., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Bielskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Wieczorem 17 kwietnia podczas jutrzni z czytaniem Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety, w cerkwi św. archanioła Michała w Bielsku Podlaskim bielskie duchowieństwo przystąpiło do sakramentu spowiedzi oraz następnego dnia przed św. Liturgią w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy. Spowiadał ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk , dziekan dekanatu bielskiego.

Świętej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. mgr Andrzej Nozdryn, wikariusz parafii pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Maleszach . Podkreślił znaczenie czytania w piątym tygodniu Wielkiego Postu kanonu św. Andrzeja z Krety. Zauważył, że nie zawsze udaje się zrealizować postne zamierzenia, a treść kanonu umacnia i utwierdza w wielkopostnych zmaganiach, pomagając jednocześnie uświadomić swoją grzeszność.

Po zakończeniu św. Liturgii modlitwy dziękczynne po przyjęciu św. Eucharystii odczytał ks. Łukasz Bartoszuk wikariusz parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Na zakończenie Władyka zwrócił się ze słowem, które można będzie odsłuchać poniżej. Podziękował wszystkim duchownym na czele z ks.mitratem Leoncjuszem Tofilukiem.

więcej zdjęć Facebook