Triumf Prawosławia

w----------------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, w asyście proboszcza ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka.

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu. Dlatego też w tym dniu w Cerkwiach w znak zwycięstwa nad herezją na centralnym anałoju obok siebie leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Po zakończeniu Świętej Liturgii na środku naszej świątyni, przed ikonami został odprawiony molebien dziękczynny, kończący się hymnem „Tiebie, Boga, chwalim.”, który jest odprawiany tylko raz do roku, właśnie w Niedzielę Triumfu Prawosławia.Na zakończenie proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz podziękował Władyce za uświetnienie nabożeństwa i nadanie mu większej rangi.