Wielki Kanon św.Andrzeja z Krety

wpisPrzez cztery wieczory w naszej cerkwi był czytany Wielki Kanon św. Andrzeja z Krety. W drugim dniu czytał Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski.