Niedziela o Celniku i Faryzeuszu

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Piotr Snarski, który wygłosił kazanie ewangeliczne. Dzisiejsza niedziela przygotowuje  nas do Wielkiego Postu. Ewangelia Łk. 18 (10-14). ” Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.” Chórem, którym dyryguje Anna Fita 🙂 , dyrygowała Marta Zinkiewicz. Czytaj dalej

Święto Chrztu Pańskiego

w-Chrzest Pański to jedno z 12 wielkich, tzw. Dwunadiesiatych, świąt prawosławnych, obchodzonych 6 (19) stycznia. W tym dniu do Jana Chrzciciela, który chrzcił w Jordanie na odpuszczenie grzechów, przyszedł z Nazaretu Pan nasz Jezus Chrystus. Jan, który od dzieciństwa znał niezwykłą świętość Jego życia, chciał powstrzymać Go, mówiąc: „To ja powinienem prosić Cię o chrzest, a Ty przychodzisz do mnie”. Ale Jezus powiedział do niego: „Teraz nie czas mówić o tym, powinniśmy wypełnić to, do czego zostaliśmy powołani”. Wówczas Jan zgodził się. Zanurzywszy się w Jordanie, Jezus zaraz wyszedł z wody i modlił się. W tym momencie Jan widział, jak otwarły się niebiosa i Duch Boży w postaci białego gołębia zstąpił na Jezusa, a wówczas posłyszał głos: „Oto jest Syn Mój umiłowany, w Którym mam upodobanie”. Tak zostały ukazane wszystkie trzy postaci Przenajświętszej Trójcy, dlatego święto to nazywane jest też Świętem Epifanii lub Świętem Światłości, Bóg jest bowiem Światłością, i ukazał się, by oświecić tkwiących w ciemności i w cieniu śmierci. W cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim o godzinie 9.00 Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po Boskiej Liturgii,obok cerkwi dokonano wielkiego poświęcenia wody. „Uczyń ją [wodę] źródłem nieśmiertelności, darem uświęcenia, uwolnieniem z więzów grzechu; na uzdrowienie chorób, na zgubę wszystkich demonów, niedostępną dla mocy wrogich, pełną mocy Anielskiej. Niech wszystkim czerpiącym i korzystającym posłuży skutecznie ku oczyszczeniu dusz i ciał, przywróceniu zdrowia, od namiętności, ku uświęceniu domostw, i ku wszelkiej innej potrzebie”. Czytaj dalej

Wigilia Chrztu Pańskiego

wpis--Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks.Marcina Kuźmy.Śpiewała matuszka Agnieszka Troc-Kulik z ks.Adamem Dzienisiukiem. Po Boskiej Liturgii odbyło się wielkie poświęcenie wody, zwane Hagiasmą. Odbywa się ono dwukrotnie, w Wigilię Chrztu Pańskiego oraz w dzień święta. Aby usprawnić nalewanie wody święconej proboszcz prosił o przynoszenie słoików. Czytaj dalej

Fotorelacja

wpisW cerkwi katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski. Śpiewał chór pod dyr. Ewy Tarasiuk.

W Niedzielę przed Objawieniem Pańskim gdy Cerkiew wspomina Św.Bazylego Wielkiego,Obrzezanie Pańskie oraz Nowy Rok wg starego stylu w cerkwi katedralnej pw.Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00  przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski w asyście duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Ewy Tarasiuk.

W cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny o 10.00 godz.Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.  Czytaj dalej

Sobór Najświętszej Bogurodzicy

wpisUroczystej świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Biskup Bielski w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Więcej na stronie na facebooku 🙂   https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/?ref=page_internal
Czytaj dalej