Św.św.Cyryla i Metodego

Uroczystościom świątecznym w cerkwi p.w.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim przewodniczył Abp Bielski Grzegorz w asyście duchowieństwa dekanatu bielskiego. Śpiewał chór pod dyr. Natalii Martyniuk. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół świątyni. Na zakończenie do wiernych zwrócił się nasz arcypasterz, który wyjaśnił istotę dzisiejszego święta i rolę św.św.Cyryla i Metodego braci sołuńskich. Byli oni apostołami Słowian i twórcami najstarszego pisma słowiańskiego. Wprowadzili ten piękny język do liturgii . Władyka ukazał piękno języka cerkiewno-słowiańskiego. Wyraził ubolewanie, że młodzież uczy się języków zachodnich a nie słowiańskiego. W Boskiej Liturgii uczestniczyli członkowie Koła Terenowego Bractwa Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim.

Czytaj dalej

Niedziela IV po Wielkanocy

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli o Paralityku. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Macina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była procesja wokół cerkwi. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia imieninowe (zaległe) ojcu Janowi Barszczewskiemu i Mikołajom z Komitetu Cerkiewnego-Mironiukowi i Pacewiczowi. Mnogaja Leta czcigodni Solenizanci!!!

Czytaj dalej

Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewała Marta Werszko z p. Niną . W tym dniu są wznoszone modlitwy w intencji mieszkańców wsi Grabowiec. Po Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi zakończona nabożeństwem dziękczynnym w cerkwi.

Czytaj dalej

Świętych Niewiast Niosących Wonności

Boskiej Liturgii o godz.10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział o roli, jaką kobiety odgrywały i odgrywają w Cerkwi. Dzisiaj Cerkiew czci pamięć świętych Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironosic) oraz Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema. Wspomina się niewiasty , które wczesnym rankiem w pośpiechu udały się do Grobu Pańskiego, aby wonnymi i drogocennymi olejami namaścić Ciało Chrystusa. Szły one pełne strachu i obaw. Zastanawiały się kto odwali im kamień od grobu Pańskiego . Nie wiedziały, a nawet nie oczekiwały, że gdy dojdą na miejsce oczekuje na nich wielka nagroda. Im jako pierwszym Anioł obwieścił o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza niedziela nazywana jest też liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet.Na zakończenie Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, po której proboszcz złożył życzenia wszystkim kobietom a w szczególności dyrygentce Marcie Zinkiewicz.

Czytaj dalej

Św.Liturgia

Boskiej Liturgii w dniu święta św.wielkiego męczennika Jerzego przewodniczył proboszcz parafii, dzisiejszy solenizant, ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Ks,Jan Barszczewski wprowadził do świątyni mamę z młodzieńcem Mikołajem. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz opowiedział o życiu świętego wielkiego męczennika Jerzego. Potem ks.Adam w imieniu wszystkich duchownych, ludzi związanych z cerkwią i wiernych złożył najserdeczniejsze życzenia solenizantowi ojcu Jerzemu. Życzył długich lat życia w zdrowiu i spokoju oraz realizacji zamierzonych poczynań. Chór zaśpiewał Mnogaja Leta!!!

Czytaj dalej

Św.wielkiego męczennika Jerzego

6 maja  Cerkiew wspomina św. wielkiego męczennika Jerzego, niebiańskiego patrona proboszcza naszej parafii ks. mitrata Jerzego Bogacewicza pełniącego funkcje: zastępcy dziekana  dekanatu bielskiego, dyrektora Domu Kultury Prawosławnej przy ul. Rejtana 24, prezesa Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Z tej okazji   życzymy ojcu Jerzemu sił duchowych i cielesnych, spokoju, wytrwałości , sukcesów w obranych zamierzeniach i dalszych pomysłów… Niech św. Jerzy Zwycięzca ochrania Was w tak nielekkiej posłudze jaką niesiecie na rzecz Cerkwi i wiernych.
Mnogaja  Leta   Czcigodny  Ojcze!!!

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę z rana odprawiona została Święta Liturgia św. Bazylego Wielkiego, którą poprzedziła wieczernia. Charakterystyczną cechą wielkosobotniej Liturgii jest czytanie starotestamentowych proroctw odnoszących się do osoby Zbawiciela rodu ludzkiego. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego, ks.Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po Świętej Liturgii , zgodnie z tradycją, został pobłogosławiony chleb i wino ku pokrzepieniu i nabraniu sił cielesnych oraz duchowych przez wiernych . Przed Liturgią zostały zmienione szaty z ciemnych na białe.

Czytaj dalej