Patriarcha Serbski Paweł w Bielsku Podlaskim

Na zaproszenie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 20 – 24 października 2001   roku z wizytą w Polsce przebywał Jego Świątobliwość Patriarcha Serbski Paweł.  23 października 2001 roku ożywienie wśród wiernych prawosławnych w Bielsku Podlaskim. Uczniowie mają wolny dzień, ze swymi nauczycielami  podążają do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Od bramy do cerkwi ustawili się wierni. Odczuwa się radość , drugą Paschę. Wreszcie  rozdzwoniły się dzwony ogłaszające radosną wieść. Przybył święty starzec.Delegacji serbskiej towarzyszy metropolita Sawa. Zza tłumu trudno dojrzeć dostojnika, gdyż patriarcha jest niskiego  wzrostu. Tradycyjne powitania. Tym razem w zastępstwie burmistrza, chlebem i solą, dostojnika wita wiceburmistrz Jan Kiryziuk. Dzieci i   młodzież kwiatami prosząc o modlitwy i błogosławieństwo. Przy wejściu do cerkwi oczekiwał gościa biskup bielski Grzegorz wraz z proboszczem   ks. Janem Barszczewskim, który prosił o wsparcie modlitewne przy dalszej budowie świątyni. Rozpoczął się molebień. Po doksologii, słowa powitania  do Jego Świątobliwości  skierował biskup Grzegorz. Powiedział między innymi – „ Sprawcą dzisiejszego święta i tak wielkiej rzeszy narodu jesteście  Wy Wasza Świątobliwość. Dzisiaj Was spotykamy jak wielkiego hierarchę i młodszego brata św. Sawy Serbskiego, jak zwycięzcę, który zło   przezwyciężył miłością.” Patriarchę Pawła nazywają „chodzącym świętym”. Prostota jego życia i osobista  skromność znajduje podziw u innych.   Wszyscy biskupi serbscy posiadają samochody, patriarcha Paweł nie. Powiedział ,że dopóki nie będzie miała każda rodzina albańska czy serbska   w Kosowie i Metohiji, on też nie będzie miał. Biskup Grzegorz zapewnił patriarchę o tym, że prawosławny naród był, jest i będzie z Jego  Świątobliwością. Na pamiątkę wizyty w Bielsku patriarcha otrzymał od biskupa Grzegorza kopię cudownej Ikony Bogurodzicy, znajdującej się   w cerkwi Narodzenia NMP. Potem Jego Świątobliwość Patriarcha Paweł  wspomniał o wizycie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity  Warszawskiego i całej Polski, w Serbii. I ta teraz wizyta, ukazują jedność naszej Cerkwi Prawosławnej. Jest to jedna wiara, wiara w Trójcę Świętą.  O tym wiedzieli już nasi i wasi przodkowie, mówił patriarcha. Ta wiara pomogła nam przetrwać do dnia dzisiejszego. Tą wiarę przekazujemy tym  generacjom, które przyjdą, młodym ludziom, którzy są naszą przyszłością. Według słów Pana Jezusa wy, którzy poznaliście Jego naukę jesteście   błogosławieni, jeżeli zachowujecie się jak Pan Bóg przykazał. Musicie poznać tą wiarę i zachowywać się zgodnie z nią we wszystkich sytuacjach   życiowych i stosować we własnym życiu. Przed wyjściem z cerkwi , w pritwori, patriarcha wyświęcił tablicę upamiętniającą tą wizytę.  I znowu każdy chciał podejść po błogosławieństwo do świętego starca, którego oblicze jest jak ikona. Z tego oblicza bije taka światłość i dobroć.  Z Bielska delegacja pojechała do Klejnik do cerkwi gdzie się czci pamięć  św. Paraskiewy Serbskiej.