I Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Niedziela Wszystkich Świętych (Wsiech Swiatych). Boskiej Liturgii o godz.9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg św. Mateusza (10, 32-33, 37-38: 19, 27-30):”Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego

W piątek odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/21 w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego przy ul.Rejtana 24 w Bielsku Podlaskim.Szkoła ta jest prowadzona przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Na początek zostało odsłużone nabożeństwo dziękczynne przez ks. mitrata Jerzego Bogacewicza w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewali uczniowie pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Następnie po wystąpieniu ks.Jerzego i p.dyr.Eugenii Wasiluk rozpoczęła się część oficjalna Aktualności | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim (edupage.org)

Czytaj dalej

Niedziela VIII po Wielkanocy-Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po Liturgii była sprawowana wieczernia z obrzędem klękania. W wieczerni uczestniczyli wszyscy duchowni.

Czytaj dalej

VII Niedziela po Wielkanocy

Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej. Była sprawowana jedna Boska Liturgia o godzinie 7.00 przez ks. Adama Dzienisiuka , ks.Aleksego Kuryłowicza oraz protodiakona Marcina Kuźmę. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Po Liturgii odbyło się małe poświęcenie wody przez ks. Adama Dzienisiuka. Ks.Aleksy Kuryłowicz odsłużył molebień przed Bielską Ikoną Matki Bożej.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

13 czerwca 2021 r. krestnym chodem (uroczystą procesją) niesiono cudowną ikonę z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy do cerkwi św. arch. Michała. W procesji uczestniczyli biskupi: abp bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł i biskup supraski Andrzej w asyście wielu duchownych z proboszczem parafii NNMP ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem i wiernymi . Na placu parafialnym przy cerkwi św. archanioła Michała oczekiwał Zwierzchnik naszej Cerkwi metropolita Sawa, abp białostocki i gdański Jakub i bp siemiatycki Warsonofiusz, proboszcz tamtejszej parafii ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk z duchowieństwem, wiernymi oraz z witającymi dziećmi. . Boską Liturgię sprawowano na tymczasowym ołtarzu pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w asyście wszystkich wyżej wymienionych biskupów. Na zakończenie Liturgii ikona została odniesiona na swoje miejsce.

ORTHODOX | Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

Cudowna Bielska Ikona Matki Bożej wraca na swoje miejsce.
Czytaj dalej

Całonocne czuwanie

12 czerwca 2021 roku rozpoczęły się uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej. Całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście dziewiętnastu duchownych (baciuszek) i trzech diakonów. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

W dniach 9 – 10 czerwca 2007 roku odbyły się obchody 500 – Lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej podarowanej przez księżnę Helenę, żonę króla Kazimierza Jagiellończyka. Wówczas Jego Eminencje Metropolita Sawa ustanowił drugie święto parafialne w parafii Narodzenia NMP , które w szczególny sposób odda cześć cudownej Bielskiej Ikonie Matki Bożej. Święto ustanowiono na drugą niedzielę czerwca.

W drugą niedzielę czerwca 2016 roku pierwszy raz uroczyście wyniesiono ikonę z cerkwi (macierzystej) Narodzenia Najświętszej Marii Panny i procesyjnie zaniesiono ją do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny , gdzie odsłużono Boską Liturgię. Od tej pory nabożeństwo wieczorne jest sprawowane w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy a Boska Liturgia w innej cerkwi, dokąd w uroczystej procesji Bielska Ikona Matki Bożej jest niesiona.

Czytaj dalej

VI Niedziela po Wielkanocy

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli o Ślepcu. W tym dniu przypada również święto Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks. Jan Barszczewski wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzoną Niną. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Powiedział m.in.,że wzrok fizyczny jest bardzo ważny ale należy dbać również o wzrok duchowy , o swoją duszę, którą należy oczyszczać podczas spowiedzi i św. Eucharystii. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była procesja wokół cerkwi.

Czytaj dalej