Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

wppis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Asystował ks. Piotr Snarski i ks. protodiakon Marcin Kuźma. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po przeczytaniu św.Ewangelii kazanie wygłosił proboszcz. Powiedział m.in. o święcie Opieki Najświętszej Bogurodzicy i o wielkiej roli Matki Bożej w życiu każdego chrześcijanina. Czytaj dalej

Zaśnięcie św.Apostoła Jana Teologa

pobrane

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Jana Teologa.  Był on najmłodszym z grona  dwunastu apostołów, rybakiem i synem rybaka z Galilei – Zebedeusza oraz Salome (jednej z niewiast niosących wonności). Urodził się prawdopodobnie w Betsaidzie. Pobożni rodzice żyli w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza i zapoznali syna z prawem Mojżeszowym. Gdy w okolicy pojawił się Jan Chrzciciel, wraz z Andrzejem i Piotrem, Jan został jego uczniem. Wkrótce za radą i przyzwoleniem Jana Chrzciciela Jan i Andrzej stali się pierwszymi uczniami Chrystusa. Czytaj dalej