Informacja dot. nabożeństw

Przez pewien czas, w cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, nie będą sprawowane nabożeństwa we wtorki,(wieczorem) i w środy ( Boskie Liturgie). 

Świąteczne nabożeństwo rozpoczyna się we wtorek, 6 stycznia 2015 roku  o godzinie 22.00 całonocnym czuwaniem, około godziny 24.00  Boska Liturgia. W I Dzień Bożego Narodzenia w środę, o godzinie 9.00 Boska Liturgia. 

Niedziela Świętych Praojców

ks.Adam

ks.Adam

Dzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Aleksy Kuryłowicz.A oto dzisiejsza ewangelia: Czytaj dalej

Świętych Praojców

ks.Adam

ks.Adam

Jutro Cerkiew czci pamięć  Świętych Praojców (praotcow), czyli  pierwszych na ziemi Sprawiedliwych, prarodziców rodu ludzkiego. Byli nimi- Adam, Noe, Abraham. Jest to dzień niebiańskiego patrona ks.Adama Dzienisiuka. Z tej okazji składamy ojcu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia na mnogie lata życia, pasterskiej mądrości, sił, cierpliwości, Bożej pomocy i błogosławieństwa we wszystkich Waszych trudach oraz orędownictwa Matki Bożej. Na Mnogaje Leta czcigodny ojcze!

Świętego Mikołaja Cudotwórcy

Proboszcz składa życzenia solenizantom

Proboszcz składa życzenia solenizantom

„О пресвятый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше приими приношение и от геенны избавитися нам Господа умоли богоприятным твоим ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуия „

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy, bliskiego nam wszystkim i szczególnie czczonego w naszym narodzie. Czytaj dalej

XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej

Zakończyły się XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielskim Domu Kultury. Przez dwa niedzielne wieczory 7 i 14 grudnia, rozbrzmiewały piosenki cerkiewne w sali widowiskowej BDK. Sala była wypełniona po brzegi. Ludzie stali na korytarzu. Wśród publiczności byli duchowni z dziekanem dekanatu bielskiego ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem i zastępcą dziekana ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem na czele. Czytaj dalej

Św.Mikołaja Cudotwórcy

Najbliższe nabożeństwo w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy

w dzień święta Świętego Mikołaja Cudotwórcy

19 grudnia, w piątek,  o godzinie 9.00 – Boska Liturgia

Prawiło wiery i obraz krotosti, wozdierżanija uczytiela jawi tia stadu twojemu, jaże wieszczej istina; sieho radi stiażał jesi smirenijem wysokaja, niszczetoju bohataja: otcze, swiaszczennonaczalnicze Nikołaje, moli Christa Boha, spastisia duszam naszym.

Same twe dzieła zaprawdę ukazały Cię twej owczarni jako prawidło wiary, wzór pokory, nauczyciela wstrzemięźliwości. Dlatego pokorą zyskałeś wielkość, ubóstwem – bogactwo, ojcze święty, Mikołaju, błagaj Chrystusa Boga, aby zbawione były dusze nasze.

„Tradycje Dwunastu Wielkich Świąt”- Etap Pierwszy

oprac.przez ks.Adama Dzienisiuka

W dniu 08.12.2014r. obradowała komisja oceniająca prace w konkursie pt. „Tradycje Dwunastu Wielkich Świąt”. Komisja – w składzie: przewodniczący: ks. Adam Dzienisiuk, członkowie: ks. Mirosław Ostapkowicz, Adam Lech Stepaniuk, Barbara Czykwin, Joanna Pietruczuk.

Do Etapu Diecezjalnego – Centralnego komisja zakwalifikowała następujące prace z Dekanatu Bielskiego: Czytaj dalej