IV Niedziela Wielkiego Postu

wpisDzisiejsza Niedziela jest poświęcona św. Janowi Klimakowi autorowi m.in. traktatu Drabina do raju. Utwór został napisany pod wpływem wizji drabiny ze snu patriarchy Jakuba  i był przeznaczony dla mnichów jako pomoc w osiągnięciu duchowej doskonałości, do której trzeba się wspinać, niczym po szczeblach drabiny. Namiętność to jedno z najczęściej używanych przez Jana Klimaka słów w tym dziele.  Jest przewodnikiem  jak skutecznie wejść na 30 stopień drabiny raju i nie spaść w dół . Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr.Anny Fity. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Aleksy. Czytaj dalej

Adoracja Św.Krzyża

wpppppTrzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Krzyża Świętego, zwana też Niedzielą Krestopokłonną. W sobotę podczas całonocnego czuwania, Krzyż uroczyście zostaje wyniesiony na środek świątyni. W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.Nawiązując do treści Ewangelii tej niedzieli w swoim kazaniu podkreślił, rolę krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Krzyż leżący na anałoju po środku świątyni jest jakby ukrzepieniem dla tych, którzy szczerze poszczą i krzyż podtrzymuje ich siły duchowe i cielesne… kazanie (część) można odsłuchać klikając w link – https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/videos/2040051386009785/

„Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” . Czytaj dalej

Św.Grzegorza Palamasa

wwII Niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest św. Grzegorzowi Palamasowi, późnobizantyjskiemu ojcu Kościoła. Św. Grzegorz Palamas (1296-1359) był mnichem z Góry Atos, arcybiskupem Tessalonik, ale przede wszystkim wielkim teologiem.Relikwie świętego znajdują się w Tessalonikach w katedrze metropolitalnej jego imienia. W cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Piotr Snarski. więcej na https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/?ref=bookmarks Czytaj dalej

Nabożeństwo pasyjne

wpisWieczorem  zostało odsłużone nabożeństwo pasyjne z czytaniem Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski  w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jarosław Dmitruk proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Czytaj dalej