XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej

Marta Zinkiewicz z "LANKOM" i chórem parafii NNMP

Marta Zinkiewicz z „LANKOM” i chórem parafii NNMP

Zakończyły się XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielskim Domu Kultury. Przez dwa niedzielne wieczory 7 i 14 grudnia, rozbrzmiewały piosenki cerkiewne w sali widowiskowej BDK. Sala była wypełniona po brzegi. Ludzie stali na korytarzu. Wśród publiczności byli duchowni z dziekanem dekanatu bielskiego ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem i zastępcą dziekana ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem na czele. Czytaj dalej

Św.Mikołaja Cudotwórcy

Najbliższe nabożeństwo w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy

w dzień święta Świętego Mikołaja Cudotwórcy

19 grudnia, w piątek,  o godzinie 9.00 – Boska Liturgia

Prawiło wiery i obraz krotosti, wozdierżanija uczytiela jawi tia stadu twojemu, jaże wieszczej istina; sieho radi stiażał jesi smirenijem wysokaja, niszczetoju bohataja: otcze, swiaszczennonaczalnicze Nikołaje, moli Christa Boha, spastisia duszam naszym.

Same twe dzieła zaprawdę ukazały Cię twej owczarni jako prawidło wiary, wzór pokory, nauczyciela wstrzemięźliwości. Dlatego pokorą zyskałeś wielkość, ubóstwem – bogactwo, ojcze święty, Mikołaju, błagaj Chrystusa Boga, aby zbawione były dusze nasze.

„Tradycje Dwunastu Wielkich Świąt”- Etap Pierwszy

oprac.przez ks.Adama Dzienisiuka

W dniu 08.12.2014r. obradowała komisja oceniająca prace w konkursie pt. „Tradycje Dwunastu Wielkich Świąt”. Komisja – w składzie: przewodniczący: ks. Adam Dzienisiuk, członkowie: ks. Mirosław Ostapkowicz, Adam Lech Stepaniuk, Barbara Czykwin, Joanna Pietruczuk.

Do Etapu Diecezjalnego – Centralnego komisja zakwalifikowała następujące prace z Dekanatu Bielskiego: Czytaj dalej

Informacja o utworzeniu szkoły w Bielsku Podlaskim

dkpZ błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, we wrześniu 2014 roku została utworzona Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. Arcybiskupa Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, z siedzibą przy ul.   Rejtana 24.

Czytaj dalej

XIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej

wpis

Pierwszy etap XIII Wieczorów Muzyki Cerkiewnej mamy za sobą. Trzynaście lat minęło od choroby ojca Piotra Snarskiego, pomysłodawcy i organizatora tego przedsięwzięcia. Podczas choroby, leżąc w szpitalu w Warszawie, o.Piotr postanowił,że jeśli Bóg da i odzyska zdrowie, to zrobi coś dla społeczności bielskiej, i nie tylko, coś na wzór Festiwalu  Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Tak też się stało. Czytaj dalej

XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

oprac.Aleksandra Warszycka

6 grudnia 2014 roku w Sokółce odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Pierwszym punktem spotkania była Święta Liturgia w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Obrady rozpoczęły się o 10.30 w Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce. Czytaj dalej

Konkurs Plastyczny „TRADYCJE DWUNASTU WIELKICH ŚWIĄT”

Konkurs odbędzie się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce

Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

Konkurs Plastyczny Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Regulamin Konkursu pt.: „TRADYCJE DWUNASTU WIELKICH ŚWIĄT” Czytaj dalej