XVI Wieczory Muzyki Cerkiewnej

wpis--10 grudnia 2017r. w niedzielne popołudnie po raz XVI rozpoczęły się Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielskim Domu Kultury. Pomysłodawcą i organizatorem Wieczorów jest ks.Piotr Snarski. Sala Bielskiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi.  Wśród słuchaczy był Abp bielski Grzegorz, dziekan bielski ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk , duchowni bielscy i z innych parafii, władze samorządowe …..  Czytaj dalej

Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Młodzież z bractwa działającego przy naszej parafii  sprzedawała literaturę duchową.
Czytaj dalej

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz parafii wyjaśniając znaczenie dzisiejszego święta. Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Bractw Młodzieżowych w Siemiatyczach

wpisW dniu 02.12.2017r., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej w Siemiatyczach. Spotkanie rozpoczęto od wspólnej Boskiej Liturgii sprawowanej przez Jego Ekscelencję Warsonofiusza Biskupa Siemiatyckiego w cerkwi parafialnej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Po zakończonej Boskiej Liturgii, w świątyni, do młodzieży zwrócił się Dziakan Siemiatycki o. Andrzej Jakimiuk, który podkreślił, że zgodnie z nakazem ewangelicznym młodzież powinna iść i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Czytaj dalej

„Nasze Pieśni”-koncert

Zespół „Katarynka”

W Bielskim Domu Kultury odbył się po raz piąty koncert pn. „Nasze Pieśni”.Mottem przewodnim koncertu były strofy piosenki … „ Kocham mój kraj, moją małą ojczyznę… „ Lublu moj kraj, staronku hetu … „ Zaprezentowany został dorobek zespołów (chórów) działających w naszym mieście i w Białymstoku. Jako pierwszy wystąpił zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim przygotowany przez panie Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz, następnie  uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego przygotowane przez panie Martę Ignatowicz i Ewę Łukianiuk, zespół”Katarynka” i zespół „Asteria” pod kier. pani Anny Fity, zespół „Świtanak” z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku prowadzony przez panią Annę Babik oraz chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim pod kier.pani Marty Zinkiewicz i Ksenia Zinkiewicz. Piosenki były śpiewane w języku polskim, białoruskim i ukraińskim. Były to pieśni , regionalne i ludowe. Dzięki tym pieśniom została podtrzymana tradycja i umocni się poczucie przynależności do swego regionu, do swego miasta .. Zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe naszej społeczności jest niezwykle ważnym elementem kultury regionu, jej atutem, który należy chronić i wspierać. Tradycje ludowe i regionalne są ważnym i nieodłącznym elementem w procesie nauczania i wychowania i to już od najmniejszego szczebla. Aby nie zapomnieć i nie zatracić spuścizny swoich przodków, musimy podtrzymywać i pielęgnować kulturę ludową i regionalną. „Jak kwiaty są ozdobą ziemi i roślin, tak mowa i obyczaje są ozdobą naszego życia, są one spuścizną wieków” Zygmunt Gloger. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Bielski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz Urzędu Gminy Bielsk Podlaski. Pomysłodawcą i motorem napędowym – ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, prezes Fundacji.Koncert jest podziękowaniem dla wszystkich,którzy wspierają Fundację i odpisują 1% swego podatku na działalność statutową. .Zadanie to wpisało się do kalendarium Bielskiego Domu Kultury i Fundacji.
Było dużo zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił  nasz Władyka,Abp Bielski Grzegorz, dziekan ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, duchowni bielscy i nie tylko…władze samorządowe…dyrektorzy szkół , przedszkoli…widownia była wypełniona do ostatniego miejsca …widać na zdjęciach. Były podziękowania dla tych, którzy działają w Fundacji jak również wspierają organizację … Ks. mitrat Jerzy Bogacewicz  został nagrodzony  przez  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za całokształt działalności i za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury…

więcej zdjęć  na stronie parafii https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/photos/?ref=page_internal

Czytaj dalej

Św.Archanioła Michała

wpis-Dzisiejszy dzień jest poświęcony  archaniołowi Michałowi i wszystkim niebieskim mocom. Należy on do grona aniołów stworzonych przez Boga w pierwszym dniu tworzenia. Jest duchem wolnym i nieśmiertelnym, nie mającym fizycznego ciała, lecz obdarzonym rozumem. Zajmuje pozycję zwierzchnią nad wszystkimi siłami niebieskimi, dlatego też często nazywany jest arcystrategiem, tj. wodzem niebieskich zastępów. Czytaj dalej