XXV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis----------

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył ks. mitrat Jan Barszczewski w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan. Zwrócił uwagę na aspekt miłości w stosunku do innego człowieka i okazanie mu miłosierdzia. Jak można mówić, że się kocha Boga nienawidząc swego bliźniego. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, Łk (10, 25-37): Czytaj dalej

„Nasze Pieśni”-koncert

ddd

d

Nowa cerkiew w Bielsku Podlaskim – Przegląd Prawosławny (przegladprawoslawny.pl)

dd

ddd

Siedem razy był organizowany koncert pod nazwą „Nasze Pieśni” . Mottem przewodnim koncertu były  strofy piosenki „ Lublu nasz kraj, staronku hetu…” ( „Kocham mój kraj, moją małą ojczyznę… ” ).Prezentowany był dorobek zespołów związanych z naszą małą ojczyzną , z naszym miastem ( od najmłodszych do starszych) . Wykonywane były pieśni w języku białoruskim, ukraińskim, polskim. Koncert był formą integracji mniejszości narodowościowych i etnicznych zamieszkujących nasz teren , który charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością. Jest to zadanie publiczne wspierane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Wójt Gminy Bielsk Podlaski a realizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej oraz Parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim i Bielski Dom Kultury.

Koncert „Nasze Pieśni” wpisał się w kalendarium Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Bielskiego Domu Kultury.

W tą niedzielę miała odbyć się ósma edycja koncertu, niestety, ze względu na zaistniałą sytuację i obostrzenia związane z pandemią przedsięwzięcie zostało odwołane.

Koncert był podziękowaniem dla tych,którzy wspierają Fundację Domów Kultury Prawosławnej  Diecezji Warszawsko-Bielskiej odpisując 1% podatku. Zapewniamy Was, że Wasze odpisy nie poszły na marne. Przy ulicy Rejtana 24 została wybudowana przestronna kaplica pw.św. Sawy wraz ze świetlicą. Będzie ona służyła nie tylko uczniom i przedszkolakom przebywającym w placówkach w budynku Domu Kultury Prawosławnej lecz społeczności bielskiej.

11.06.2019 r. Abp bielski Grzegorz poświęcił krzyż na kaplicy, zobacz klikając w poniższy link.

http://www.bielsk-hodigitria.pl/wp-admin/post.php?post=55196&action=edit

Dziękujemy serdecznie za Wasze ofiary.

Wspominamy….28 listopada 2016 r.

XXI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego. Śpiewał chór pod dyr. matuszki Agnieszki Kulik-Troc. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan. Zwrócił uwagę na szybko przemijające życie na ziemi. Człowiek żyjąc tu powinien tak żyć aby osiągnąć zbawienie i trafić do Królestwa Bożego. Powinien być dobrym człowiekiem o wielkim sercu, miłującym Boga i bliźniego swego. Czytaj dalej

Święto Opieki Matki Bożej- Pokrowa

wpis

W nabożeństwie święta Opieki Matki Bożej, Cerkiew prawosławna wychwala Bogurodzicę w hymnie kondakionu: „Z zastępami aniołów, Władczyni, z czcigodnymi i chwalebnymi prorokami, z najwierniejszymi apostołami, ze świętymi męczennikami i hierarchami za nas grzesznych do Boga módl się. Wychwalamy Twoją Opiekę nad narodem wiernych.” Czytaj dalej