Zespół „Asteria” w Grecji

wpis

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 28.06 – 06.07.2015r., odbył się wyjazd Chóru „Asteria” działającego przy Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim do Grecji, podczas którego młodzież wzięła udział w Festiwalu „Śladami Apostoła Pawła” w starożytnym Filipi. Czytaj dalej

Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

wpis

Ale dobra woda. W Warszawie takiej nie ma :)

Dzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył ks. Piotr Snarski. Śpiewał chór po dyr Marty Zinkiewicz. Ks.Aleksy Kuryłowicz spowiadał, czytał ogłoszenia i informacje. Ks.Piotr wygłosił również kazanie ewangeliczne. Mimo upału było wielu wiernych z dziećmi. Czytaj dalej

Sesja o świętym Spirydionie

wpis
Dzisiaj w Bielskim Domu Kultury odbyła się sesja poświęcona świętemu Spirydionowi, pn. „Święty Spirydion. Pasterz, Biskup, Teolog”. Relikwie świętego znajdują się w Grecji na wyspie Korfu. Program sesji był bardzo ciekawy i urozmaicony. Koordynatorem tego przedsięwzięcia był Paweł Karczewski. Referaty zostały poprzedzone modlitwą.Jako pierwszy z referatem wystąpił ks.Doroteusz Sawicki.  Przybliżył życie i cuda św. Spirydiona. Piotr Dawidziuk powiedział o ideale życia monastycznego a Arkadiusz Romaniuk o kulcie świętych relikwi. Jako ostatni prelegent, Paweł Karczewski opowiedział  o ikonie i nabożeństwie do św. Spirydona. Zwieńczeniem sesji  była prezentacja polskiej wersji filmu „Opiekun Morza Śródziemnego”. W sesji uczestniczyli duchowni z dziekanem ks.mitratem Leoncjuszem na czele, burmistrz miasta Jarosław Borowski oraz bardzo dużo mieszkańców Bielska i okolic.

Czytaj dalej

Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

wp

Dzisiejszej Boskiej Liturgii odprawionej o godzinie 9.00 przewodniczył ks.Piotr Snarski w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił celebrans. Powiedział m.in. że bardzo ważna jest wiara. Człowiek bez wiary jest ubogi. Czytaj dalej

Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

wpis

Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 9.00, przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks. Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na słowa Chrystusa wypowiedziane do uczniów w tzw. Kazaniu na Górze: Czytaj dalej

Świąteczna Boska Liturgia

wpis

Dzisiejszym uroczystościom w cześć Bielskiej Ikony Matki Bożej przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa .Asystowało dwudziestu duchownych, w tym czterech diakonów. Śpiewały dwa chóry, pod dyrekcją Marty Zinkiewicz i Anny Fity. Przed świątynią Władykę przywitał burmistrz miasta pan Jarosław Borowski, Czytaj dalej