Nabożeństwo pasyjne

wpisWieczorem  zostało odsłużone nabożeństwo pasyjne z czytaniem Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski  w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jarosław Dmitruk proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Czytaj dalej

Triumf Prawosławia

wpisMinął  pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Pierwsza jego niedziela nosi nazwę Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu. Dlatego w tym dniu w Cerkwiach w znak zwycięstwa nad herezją na anałoju pośrodku świątyń obok siebie leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. O godzinie 10.00 Boską  Liturgię Św. Bazylego Wielkiego w naszej Cerkwi celebrował proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, gdzie wyjaśnił sens kłaniania się ikonom…nie deskom, nie farbom, lecz świętym , którzy są na ikonach… można odsłuchać poniżej 🙂 Czytaj dalej

Niedziela Przebaczenia Win

wpis-Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10,00  przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po przeczytaniu św.Ewangelii proboszcz odczytał List wielkopostny Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski  „Otwórz mi drzwi pokuty, Dawco Życia… Słowa te słyszymy podczas niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Będziemy też ich słuchać w ciągu pięciu tygodni samego postu. Słowa te świadczą, że w życiu Cerkwi nastał szczególny czas, mający ogromne znaczenie w życiu każdego wiernego prawosławnego. Nastał czas świętej Czterdziesiątnicy, który cechuje modlitwa, post i pokajanie. Kanon pokutny pierwszej niedzieli Wielkiego Postu głosi: „Godnych owoców pokuty nie żądaj ode mnie, bowiem moc moja osłabła we mnie. Daruj mi serce zawsze skruszone i ubóstwo duchowe, abym jako przyjemną ofiarę złożył je Tobie, jedyny Zbawco”. Prawosławni wierni wiedzą, że post to czas szczególnej wewnętrznej koncentracji i wysiłku, czego przykłady znajdują się w Starym i Nowym Testamencie. I tak, prorok Mojżesz pościł przez 40 dni i dostąpił „rozmowy z Panem”, słyszał Jego Słowa i otrzymał tablice z Dziesięciorgiem Przykazań. Dzięki postowi prorok Eliasz zamknął niebo, a prorok Daniel przysłonił paszcze lwów, zaś Trzej Młodzieńcy pozostali nietknięci pomimo przebywania w ogniu. Święci Apostołowie zachowywali post, wypełniając słowa Chrystusa: Nadejdą zaś dni, kiedy zostanie im zabrany oblubieniec i wtedy będą pościć (Mt 9,15). Przed swoją działalnością publiczną Jezus pościł przez 40 dni i nocy. Chrystus nauczał: Ten zaś rodzaj nie wychodzi [inaczej] jak tylko przez modlitwę i post (Mt 17,21). Z tych słów wypływa istotna prawda dotycząca postu i jego celu. Celem postu jest pobudzenie do pokajania, oswobodzenie człowieka z grzechu i jego wewnętrzna przemiana na lepsze. W pokajaniu najważniejsze jest wybaczenie, które człowiek otrzymał od Boga. Cały sens pokajania polega na przemianie umysłu i serca. Święci Ojcowie ten stan nazywają samopoznaniem, które ukierunkowane jest nie na lubowanie się swymi cnotami, talentami i sukcesami, lecz na kierowanie uwagi na własne grzechy. W tym pomaga post, modlitwa, miłosierne uczynki i pokajanie. Są one środkami do odnowy duchowej i moralnego odrodzenia ludzkiego jestestwa. Pomagają osiągnąć pełnię życia, radość i pokój w wierze, jak też świadczą o nadziei na duchowe uzdrowienie. Zawsze należy pamiętać, że dopóki ma miejsce pokajanie, dopóty jest nadzieja na poprawę i duchową przemianę człowieka. Dlatego też nigdy i w żadnych okolicznościach człowiek wierzący, nawet będący w stanie grzechu, nie powinien tracić nadziei na Boże miłosierdzie, pokajanie jest bowiem odnowieniem chrztu, oczyszczeniem sumienia, zawarciem przymierza z Bogiem. Święty Jan Klimak pokajanie nazywa córką nadziei i odrzuceniem rozpaczy. Święty Antoni Wielki dodaje: „najbardziej chwalebnym czynem, którego może dokonać człowiek, jest wyznanie swych grzechów przed Bogiem, osądzenie samego siebie i umiejętność bycia gotowym do spotkania każdej pokusy”. Bracia i Siostry! Często pojawia się pytanie: od czego należy rozpocząć pokajanie? Na pytanie to odpowiada nam Jezus Chrystus: Jeśli zaś nie odpuszczacie ludziom ich przewinień, to i Ojciec wasz nie odpuści przewinień waszych (Mt 6,15), dodając dalej: Jeśli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź, pogódź się najpierw z bratem twoim, i wtedy, wróciwszy, złóż swój dar (Mt 5,23-24). Wypływa z tego wniosek, że bez pogodzenia się z bliźnimi nie mają znaczenia: post, rekolekcje, modlitwy, składanie ofiar czy czynienie pokłonów. Nie jest rzeczą łatwą wybaczanie przewinień i zapominanie o obelgach. Jest to trudne. Jednak później jakże lekko i spokojnie jest na duszy, w której zamieszkuje pokój. Bracia i Siostry! Noc przeminęła, nastał dzień. Odrzućmy więc dzieła należące do ciemności, a weźmy broń światłości (Rz 13,12). Również i my, ludzie XXI wieku, musimy obudzić się ze snu duchowego. Uzbrójmy się w broń światłości – modlitwę, post, wzajemne wybaczenie i wyznanie grzechów. Bracia i Siostry! W przededniu świętej Czterdziesiątnicy, zgodnie z praktyką naszej Cerkwi, proszę Was wszystkich w imieniu własnym i całego duchowieństwa o wybaczenie naszych grzechów, dokonanych słowem, czynem, myślami i zmysłami – wybaczcie nam, grzesznym! Panie, „Nie odwróć oblicza Twego od dziecka Twego, albowiem cierpię, szybko wysłuchaj mnie. Zważ na duszę moją i wybaw ją” (prokimenon, ton 8). Życzę wszystkim, aby święte dni Wielkiego Postu 2018 roku upłynęły w zdrowiu i spokoju, by pokłonić się Mękom Pańskim i Świętemu Zmartwychwstaniu. Z Bożego miłosierdzia pokorny, + Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski Warszawa, Niedziela Wybaczenia Win, 2018 r. 16 Lut 2018 .”  Po Boskiej Liturgii poświęcono chleb , gdyż dzisiaj Cerkiew czci  pamięć św. Agaty, następnie odsłużono wieczernię z obrzędem wybaczenia win (Proszczenijem Obid).
Czytaj dalej

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W WARSZAWIE

wpis-W dniu wielkiego święta cerkiewnego, Spotkania Pańskiego , w stolicy naszego kraju miały miejsce obchody Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej. Były to centralne uroczystości związane z tym wydarzeniem. Dni młodzieży rozpoczęto od Boskiej Liturgii w Katedrze Metropolitarnej w Warszawie, którą sprawował Zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Metropolita Sawa wraz z Arcybiskupami, Biskupami i duchowymi opiekunami bractw młodzieżowych z całej Polski. Eminencja serdecznie dziękując za trud duszpasterski włożony w pracę z młodzieżą, podkreślił w sposób szczególny, że młody człowiek zawsze w swoim życiu powinien aktywnie realizować ewangeliczne słowa „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, bowiem jest on świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i wokół tych wydarzeń powinno koncentrować się jego życia i misja we współczesnym świecie. Czytaj dalej

Niedziela o Sądzie Ostatecznym

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Piotr, który zwrócił szczególnie uwagę na „otwarcie” naszych serc w stosunku do innych, i w każdym widzieć Chrystusa … Czytaj dalej

Św.Grzegorza Teologa

www---W przeddzień św. Grzegorza Teologa w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim całonocnemu czuwaniu przewodniczył abp bielski Grzegorz w asyście dziewięciu księży i czterech diakonów. W dzień święta Boskiej Liturgii   przewodniczył również Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, dzisiejszy solenizant, w asyście duchowieństwa dekanatu bielskiego i przybyłego z diecezji warszawsko-bielskiej oraz czterech diakonów. Śpiewał chór pod dyr. Ewy Tarasiuk. W ołtarzu w intencji dostojnego solenizanta modlili się biskupi – JE bp supraski Andrzej i JE bp siemiatycki Warsonofiusz. W nabożeństwie uczestniczyły władze samorządowe,mundurowe,dyrektorzy przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli oraz wierni, którzy w tym dniu chcieli być ze swoim arcypasterzem. Z okazji imienin składamy solenizantowi dużo zdrowia i sił duchowych. Niech Matka Boska w Jej cudownej Bielskiej Ikonie, bliską Władyce, i św. Grzegorz Teolog ochraniają Władykę na każdy dzień i we wszystkich poczynaniach na chwałę Bożą i ludzi potrzebujących pomocy i ucieszenia.

Na Mnogaja Leta Władyko! Czytaj dalej

Wizyta Jego Eminencji Metropolity Sawy w DKP

wp--Dnia 6 lutego 2018 roku Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim wizytował Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W trakcie wizyty Jego Eminencja zapoznał się z pracami przy budowanej kaplicy, odwiedził mieszczącą się w budynku Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. św. abpa Łukasza Wojno-Jasienieckiego oraz Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. św. młodzieńca Gabriela.

Wszyscy przywitali swego Władykę bardzo serdecznie. Jego Eminencja wysłuchał programu artystycznego przygotowanego przez dzieci, następnie udzielił błogosławieństwa dzieciom i  gronu pedagogicznemu.  Nie zabrakło słodkich upominków od Władyki. W takcie wizyty metropolity Sawy atmosfera była bardzo podniosła, a zarazem ciepła, rodzinna, zapadające w serca i  pamięć wszystkich obecnych.

Czytaj dalej

Kolonie zimowe w Cieplicach

wpis--W dniach 27.01-03.02.2018r., obyły się kolonie zimowe organizowane przez ks. Adama Dzienisiuka, wikariusza naszej Parafii w Prawosławnym Domu Opieki św. Stefana w Cieplicach. Wraz z o. Adamem młodzieżą opiekowała się Pani Hanna Łobanowska, nauczyciel z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp Łukasza w Bielsku Podlaskim. Opiekunowie wraz z dwunastoosobową grupą młodzieży przez tydzień przebywali w ośrodku i przez czas swojego pobytu uczestniczyli w Boskiej Liturgii w cerkwi w Jeleniej Górze, zwiedzali jeleniogórska starówkę, weszli szlakiem na górę i zwiedzili ruiny zamku Chojnik, część młodzieży jeździła na nartach a pozostali wędrowali szlakiem w stronę Schroniska Samotni. Czytaj dalej