VII Niedziela po Wielkanocy

wwpis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na miłość wobec innych i posłuszeństwo. Prosił, aby Ci, którzy chodzą do cerkwi świecili przykładem i byli wzorem do naśladowania. Żeby zdali sobie sprawę dlaczego chodzą do cerkwi. Czy tylko z przyzwyczajenia czy też dlatego co inni powiedzą… Chodzenie do świątyni powinno mieć inny cel o czym każdy chrześcijanin powinien wiedzieć. Czytaj dalej

VI Niedziela po Wielkanocy

wpis

VI Niedziela po Wielkanocy jest nazywana Niedzielą o Ślepcu. Dzisiaj Cerkiew czci również pamięć św.św. Cyryla i Metodego. Boską Liturgię o godzinie 9.00 sprawował proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Była czytana Ewangelia według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana,  (9,1-38): Czytaj dalej

Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

wpis21 maja Cerkiew czci pamięć św. apostoła Jana Teologa, jednego z dwunastu uczniów Jezusa Chrystusa, którego często nazywano „Apostołem Miłości”. Św. Jan Teolog jako jedyny z dwunastu uczniów nie umarł śmiercią męczeńską , lecz naturalną. On nigdy nie wyparł się Jezusa. Nawoływał wszystkich do wzajemnej miłości, bez której nie osiągnie się zbawienia. Czytaj dalej

V Niedziela po Wielkanocy

wpis

proboszcz parafii

Niedziela dzisiejsza nosi też nazwę Niedzieli o Samarytance.Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz . Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Podczas Boskiej Liturgii czytany był fragment z ewangelii wg. św. Jana  o spotkaniu Chrystusa z Samarytanką: Czytaj dalej

IV Niedziela po Wielkanocy

wwwwpis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan Barszczewski.Dzisiejsza Niedziela nosi nazwę o Paralityku. Podczas Liturgii czytano Ewangelię według Św. Apostoła i Ewangelisty Jana, J (5,1-15): Czytaj dalej

Świętego Jerzego Zwycięzcy

wwpis

Ks.mitrat Jerzy Bogacewicz

6 maja  Cerkiew czci pamięć św. wielkomęczennika Jerzego . Za cierpienia, które zniósł święty oraz pomoc jaką okazywał ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie nawet po śmierci, Cerkiew nazwała go Zwycięzcą. Uważany jest za opiekuna rycerzy, żołnierzy, rzemieślników… Święty jest patronem naszego proboszcza ks. mitrata Jerzego Bogacewicza. Z tej okazji składamy naszemu solenizantowi sił duchowych i cielesnych, realizacji zamierzonych przedsięwzięć, których u ojca jest bardzo dużo… Niech św. Jerzy Zwycięzca będzie drogowskazem we wszystkich Waszych poczynaniach i ochrania Was Ojcze i Waszą Rodzinę od wszelkiego zła.  Mnogaja i Błagaja Leta !!! Czytaj dalej

III Niedziela po Wielkanocy

wwpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Podkreślił rolę kobiet w cerkwi.  Cerkiew czci dzisiaj pamięć  Św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironosic), Św. Józefa z Arymatei i Św. Nikodema oraz  św. męczennika młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego. Czytaj dalej