XXV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis----------

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył ks. mitrat Jan Barszczewski w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan. Zwrócił uwagę na aspekt miłości w stosunku do innego człowieka i okazanie mu miłosierdzia. Jak można mówić, że się kocha Boga nienawidząc swego bliźniego. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, Łk (10, 25-37): Czytaj dalej

XXI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego. Śpiewał chór pod dyr. matuszki Agnieszki Kulik-Troc. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan. Zwrócił uwagę na szybko przemijające życie na ziemi. Człowiek żyjąc tu powinien tak żyć aby osiągnąć zbawienie i trafić do Królestwa Bożego. Powinien być dobrym człowiekiem o wielkim sercu, miłującym Boga i bliźniego swego. Czytaj dalej