Pierwsza niedziela postu przed Bożym Narodzeniem

wpis

Boskiej Liturgii, sprawowanej w cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, sprawowanej o godz.10.00, przewodniczył proboszcz ks.Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Powiedział jak ważne jest bogactwo duchowe a nie materialne, gdyż człowiek nie wie, kiedy Pan Bóg przywoła go przed Swoje Oblicze.  Czytaj dalej

Koncert w Bielskim Domu Kultury

Chór pod dyr.Marty Zinkiewicz i zespół "Asteria"

Chór pod dyr.Marty Zinkiewicz i zespół „Asteria”

W niedzielę , 23 listopada, po raz drugi, w Bielskim Domu Kultury odbył się koncert „Nasze Pieśni”. Wśród zaproszonych gości na widowni był burmistrz Miasta Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki, wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka,dyrektorzy szkół, przedszkola…duchowieństwo, pan Aleksy Kordiukiewicz z Zarządu Głównego BCiM. Wystąpiły trzy zespoły- Domu Kultury Prawosławnej pod dyr.Marty Zinkiewicz, „Asteria” pod dyr.Anny Fity i  „LANOK” z Niepublicznego Przedszkola nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela prowadzony przez Martę Zinkiewicz i Joannę Chilkiewicz. Organizatorem imprezy była Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Dom Kultury Prawosławnej. Inicjatorem i koordynatorem był ks.Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii Narodzenia Bogurodzicy, Czytaj dalej

Chór Parafii Narodzenia NMP w Siemiatyczach

Chór z Martą Zinkiewicz

Chór z Martą Zinkiewicz

7 listopada 2014 r. nasz chór parafialny pod dyr. Marty Zinkiewicz uczestniczył w koncercie otwierającym XI Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Był to już czwarty występ chóru podczas tej imprezy w obecnym składzie zespołu. Chór chętnie przyjmuje zaproszenie organizatorów na występ w Siemiatycznach, gdyż atmosfera festiwalu jest bardzo przyjazna a wszyscy goście spotykają się tu z godnym przyjęciem. Ks. prot. Sławomir Chwojko zawsze podkreśla swe zadowolenie z naszego przyjazdu, przedstawiając publiczności bielski chór w serdecznych, pełnych uznania słowach.

Tegoroczny występ naszego chóru parafialnego w Siemiatyczach miał szczególne znaczenie. Chór zaprezentował ciekawy repertuar: m.in. dwie pieśni w kompozycji matuszki Julianii (Denisowej) oraz serbską pieśń o Narodzeniu Bogurodzicy.http://youtu.be/g6Yj8CKF2GA  Ponadto przy wsparciu proboszcza parafii ks. mitr. Jerzego Bogacewicza udało się uszyć nowe piękne stroje dla zespołu, które debiutowały podczas tego koncertu, wzbudzając uznanie publiczności.

W niedzielnej „propowiedi” proboszcz poinformował wiernych o występie naszego chóru w Siemiatyczach, podziękował chórowi za trud wkładany w rozwój zespołu, podkreślił dotychczasowe osiągnięcia oraz życzył wielu sukcesów w przyszłości.

W nowych strojach, z nowymi siłami i pomysłami mamy nadzieję uczestniczyć jeszcze w niejednym koncercie, aby reprezentować i rozsławiać naszą parafię i miasto.

tekst Marta Zinkiewicz

Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Wzorem lat ubiegłych, z błogosławieństwa Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach przy współpracy Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta Siemiatycze, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Gminy Siemiatycze, Miasta-Gminy Drohiczyn i siemiatyckich parafii prawosławnych w dniach 7 – 9 listopada 2014 r. organizuje kolejny Przegląd Pieśni Paraliturgicznej.

W ubiegłym roku Przegląd obchodził jubileusz X-lecie istnienia. Oprócz chórów i zespołów z kraju udział wzięło 5 zespołów z zagranicy: Ukrainy, Białorusi, Litwy i Belgii. Tym samym festiwal swoim zasięgiem wykroczył poza granice kraju przyjmując nazwę Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Jest to duma nie tylko dla organizatorów, ale także i dla wszystkich, którzy w różny sposób wspierali jego organizację. W przeciągu dziesięciu lat wystąpiło ok. 200 chórów i zespołów z Polski i zagranicy. Gościliśmy zespoły Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, chóry parafialne i katedralne; chóry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej, zespoły reprezentujące różne kultury: podlaską, poleską, chełmską, południowo-wschodniej Polski oraz zachodnich rubieży Białorusi i Ukrainy. W br. udział weźmie 24 chóry i zespoły z Polski i z zagranicy – w sumie około 450 uczestników.

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznych został objęty patronatem medialnym między innymi przez TV i Polskie Radio Białystok, Portal Internetowy Cerkiew.pl, miesięcznik Przegląd Prawosławny, oraz tygodnik regionalnyKurier Podlaski Głos Siemiatycz.

Przegląd jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku .

P R O G R A M

MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI RELIGIJNEJ I PARALITURGICZNEJ – SIEMIATYCZE 2014

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

07.11.2014 (PIĄTEK) godz. 17.00

1.Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

2.Zespół Ludowo-Folklorystyczny Nowina Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej

3.Chór Parafii Prawosławnej św. Kosmy i Damiana – Telatycze

4. Zespół Śpiewaczy Niezabudki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury-Nurzec St.

5.Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP – Dubiny

6.Zespół Folkloru Tradycyjnego Pudlaszanki – Grodzisk k/ Narwi

7. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP – Mielnik

8. Chór Zespołu Szkół Niepublicznych św. Cyryla i Metodego – Białystok

9.Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP – Bielsk Podlaski

08.11.2014 (SOBOTA) godz. 17.00

1.Chór Parafii Prawosławnej św. Ap. Piotra i Pawła – Siemiatycze

2.Zespół Ludowo – Folklorystyczny Krynica GOKSiR – Radziwiłłowka

3. Chór Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej – Kobylany

4.Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich
Parafii Prawosławnej św. Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

5. Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok

6. Zespół Folklorystyczny Kołychanka Domu Folkloru w Michanowiczach (Białoruś)

7. Zespół Omorfos Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – Siemiatycze

8.Katedralny Chór Soboru św. Aleksandra Newskiego – Kobrin (Białoruś)

09.11.2014 (NIEDZIELA) godz. 17.00

1.Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

2. Zespół Dziewczęcy Domu Kultury Prawosławnej – Bielsk Podlaski

3.Zespół Folklorystyczny LEWADA Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki – Sankt-Petersburg (Rosja)

4.Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja – Drohiczyn

5. Chór Kamienieckiej Państwowej Dziecięcej Szkoły Sztuki –  Kamieniec (Białoruś)

6.Katedralny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka

Ks. Sławomir Chwojko

Kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

Boska Liturgia

wDzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz parafii,  ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz.

Czytaj dalej