Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

W Wielki Wtorek w kaplicy św.Sawy Serbskiego przy u. Rejtana 24 była sprawowana Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Spowiadał ks.prot. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.św.Abp Łukasza Wojno -Jasienieckiego i nauczyciele pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dziś odbywały się rekolekcje szkolne. Uczniowie,nauczyciele i rodzice przystąpili do Sakramentu Spowiedzi i św. Pryczastija. Po nabożeństwie odbyła się agapa.

Czytaj dalej

Wejście Chrystusa do Jerozolimy

Świątecznej Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks.mitrat Jan Barszczewski i ks.prot. Aleksy Kuryłowicz – spowiadali. Pryczastija (Komunii św.) udzielano z trzech czasz (kielichów).

Czytaj dalej

Całonocne czuwanie

Całonocnemu czuwaniu przed świętem Wjazdu Jezusa do Jerozolimy przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii: ks.mitrata Jana Barszczewskiego, ks. prot. Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Podczas wieczornego nabożeństwa zostały poświęcone palmy ( gałązki z wierzby ).

Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkiego Postu. Św.Jana Klimaka

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na zdrowie psychiczne/duchowe człowieka oraz na wiarę, której często nam brakuje. Trzeba prosić Boga o uzdrowienie i wierzyć,że Bóg pomoże.

Czytaj dalej

Całonocne czuwanie

Całonocnemu czuwaniu przed Niedzielą Świętego Krzyża i świętem Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego , ks. prot. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Święto Zwiastowania Bogurodzicy ( Błogowieszczynia) jest świętem nieruchomym z liczby dwunastu wielkich świąt. Wspominamy, gdy Marii objawił się archanioł Gabriel i zapowiedział narodziny jej Syna, Zbawiciela świata. Trzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Krzyża Świętego, zwana też Niedzielą Krestopokłonną. Dziś podczas całonocnego czuwania, Krzyż uroczyście został wyniesiony na środek świątyni. Krzyż leżący na anałoju po środku świątyni jest jakby ukrzepieniem dla tych, którzy szczerze poszczą i krzyż podtrzymuje ich siły duchowe i cielesne. „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Panie i święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy” .

więcej zdjęć (1) Facebook

(1) Facebook

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Boskiej Liturgii przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewała Marta Werszko. Ks. prot. Jerzy Tokajuk z cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy spowiadał. On też wygłosił kazanie nawołujące do modlitwy i spowiedzi. Wielki Post jest jest sprzyjającym okresem do przemiany duchowej. Celebrans pozdrowił wszystkich w szczególności tych, którzy przystąpili do św. Pryczastija.

Czytaj dalej