Niedziela XXIX po pięćdziesiątnicy

wwpis
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.
Podczas Św. Liturgii czytano  Ewangelię wg Św. Ap. i Ew. Łukasza (Łk 14, 16-24):

Czytaj dalej

Św.męczenników z Sebasty

w

Dziś Cerkiew czci pamięć św. męczenników z Sebasty, których relikwie znajdują się w naszej cerkwi ( z lewej strony obok carskich wrót relikwie i ikona ) . Relikwie zostały przywiezione przez proboszcza ks.Jerzego Bogacewicza z Grecji z Polistyllo.

wpis-7

Ikona w cerkwi pw. Św.Trójcy i Pięciu Męczenników w Polistyllo.

Czytaj dalej

Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

Wpis
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał do sytuacji panującej obecnie w związku z pandemią . Zwrócił uwagę na oczyszczenie duszy poprzez przyjęcie Komunii Świętej ( Św.Pryczastija).

Czytaj dalej

Niedziela XXVII po Pięćdzisiątnicy

w

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Aleksy. Zwrócił uwagę na ludzi charakteryzujących się złą cechą jaką jest obłuda. Ci ludzie robią wszystko na pokaz aby inni ich dostrzegli i chwalili. Na zewnątrz wydaje się,że oni kochają wszystkich i ich intencje są bardzo szlachetne a w sumie jest to tylko fałsz. Tym samym szkodzą sobie zamiast pomóc w zbawieniu. Czytaj dalej

Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy

wpis
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jan. Powiedział m.in., że człowiek musi być zawsze gotowy na spotkanie z Bogiem bo nigdy nie wiadomo kiedy powoła nas przed Swoje Oblicze. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (12,16-21):

Czytaj dalej