II Niedziela Wielkiego Postu

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyscie ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na wiarę ,która czyni cuda. Chory może być uzdrowiony również przez modlitwy bliskich i ich wiarę tak jak w przeczytanej Ewangelii   Mk 2,1-12 Czytaj dalej