VII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.
Dziś Cerkiew wspomina św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza (9, 27-35):
„Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie! Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości”

Czytaj dalej

Warsztaty ikonograficzne

Dziś 29 lipca br. zakończyły się warsztaty ikonograficzne, trwające pięć dni, począwszy od poniedziałku. Uczestnikami warsztatów byli w większości uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Opiekunami panie-Sylwia Matysiuk i Joanna Wojciechowska oraz organizatorka tego przedsięwzięcia pani Joanna Troc z Teatru Czrevo.

Czytaj dalej

VI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.Dzisiaj Cerkiew wspomina pamięć św. rów. ap. Olgi, wielkiej księżnej. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (9,1-8):
„W owym czasie Jezus wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta. I oto przyniesiono Mu paralityka, leżącego na łożu. Widząc ich wiarę, Jezus powiedział do paralityka: Miej ufność, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone. A niektórzy spośród uczonych w Piśmie mówili między sobą: On bluźni. Lecz Jezus, rozpoznawszy ich myśli powiedział: Po co te złe podejrzenia w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: “odpuszczają ci się twoje grzechy” czy też: “wstań i chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów! A potem powiedział do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! Wstał tedy i poszedł do swego domu. A rzesze, które na to patrzyły, ogarnął strach. I uwielbiali Boga za to, że dał ludziom tak wielką władzę”.

Czytaj dalej

Uczestnicy międzynarodowego spotkania w Supraślu w naszej cerkwi

Dziś, 21 lipca br. uczestnicy międzynarodowego spotkania w Supraślu odwiedzili naszą cerkiew. Proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz opowiedział historię naszej cerkwi i cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej. W cieniu drzew obok cerkwi na pątników czekał skromny poczęstunek.

więcej : Facebook

Czytaj dalej

V Niedziela po Pięćdziesiątnicy

słuchamy kazania

Boskiej Liturgii o godz.9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Dziś Cerkiew wspomina pamięć św. Andrzeja arcybiskupa Krety. Podczas Św. Liturgii czytano fragment Ewangelii wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (8,28 – 9,1):

Czytaj dalej

IV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Kazanie wygłosił ks.Jan Barszczewski. Nawiązał do św. Jana Chrzciciela, którego Narodzenie czciliśmy 7 lipca. Przed św.Pryczastijem proboszcz złożył wyrazy współczucia naszej dyrygentce Marcie Zinkiewicz i córkom z powodu odejścia męża i ojca Grzegorza Zinkiewicza. Zapewnił o ciągłej modlitwie w intencji śp. Grzegorza. Po Boskiej Liturgii została odsłużona panichida.

Czytaj dalej