Dzień Imienin ks. Aleksego

Dziś Cerkiew  czci pamięć św. Aleksego Człowieka Bożego. Święty ten jest patronem ks. Aleksego Kuryłowicza. Z tej okazji składamy solenizantowi najlepsze życzenia. Sił duchowych i cielesnych w niesieniu posługi na rzecz wiernych. Mnogaja i Błagaja Leta czcigodny ojcze Aleksy!!!

Aleksy, Człowiek Boży, umiłował Boga bardziej niż rodziców, żonę i bogactwo. Spędził 17 lat jako żebrak, daleko od rodzinnego domu, a następne 17 lat jako nieznany i pogardzany żebrak przed domem rodziców. Wszystko z miłości do Boga. I miłościwy Bóg odpowiedział na miłość miłością: za te 34 lata cierpienia obdarzył Aleksego życiem wiecznym i radością wśród Swych aniołów na niebiosach oraz chwałą na ziemi.

III niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza niedziela poświęcona jest adoracji Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Krzyż, który dla wielu przed Chrystusem był zgorszeniem i najgorszą formą kaźni, to dla chrześcijan stał się symbolem i oznaką zbawienia rodu ludzkiego. Gdyby nie krzyż nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie krzyż nie byłoby zbawienia człowieka. Po środku świątyni na anałoju leży Krzyż wyniesiony podczas wieczornego nabożeństwa. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie wygłosił ks. mitrat Jan Barszczewski. Zwrócił uwagę na znaczenie postu , gdzie post cielesny powinien iść w parze z postem duchowym. Post i modlitwa są jakby dwoma skrzydłami, które pozwolą osiągnąć zbawienie. Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz wszystkim dzieciom rozdawał prosfory.

Czytaj dalej

Cykl Wielkopostnych Wieczorów

o.Włodzimierz

Dzisiaj, 10 marca, został zapoczątkowany cykl Wielkopostnych Wieczorów. Pierwsze spotkanie poprowadził o. ihumen Włodzimierz z Monasteru w Sakach, który opowiedział o św. Sawie Serbskim. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne za tydzień. Spotkania są organizowane w ramach działalności Bractwa Młodzieżowego działającego przy parafii .. Ks.Roman Dubiński

Czytaj dalej

Nabożeństwo Pasyjne

Wieczorem w naszej cerkwi zostało odsłużone pierwsze nabożeństwo pasyjne z czytaniem św. Ewangelii wg apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Piotr Trochimczuk, wikariusz parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk w asyście duchowieństwa bielskiego. Dziekan czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. fot.Piotr Łozowik

Czytaj dalej