Pod opieką Bogurodzicy

Międzynarodowy Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”

Po raz szósty rozbrzmiewały pieśni poświęcone Bogurodzicy, tym razem tylko w Bielskim Domu Kultury. Przedsięwzięcie to wpisało się już do zadań cyklicznych, Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, parafii Narodzenia NMP oraz Bielskiego Domu Kultury.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej

Świętą Liturgię celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. Współcelebrowali : Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł Biskup Hajnowski, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski i Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki .

Czytaj dalej

Pacyfikacja wsi Rajsk

16 czerwca 2022 roku upamiętniono ofiary mordu dokonanego przez niemieckich okupantów. Osiemdziesiąt lat temu hitlerowcy w odwecie za ostrzelanie przez partyzantkę sowiecką niemieckiego samochodu niedaleko wsi rozstrzelali 149 mieszkańców Rajska, mężczyzn powyżej 16. roku życia oraz te kobiety, których mężowie i synowie byli nieobecni we wsi. Część młodzieży wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec. Rajsk i jego kolonie doszczętnie spalono.

Czytaj dalej

Dzień Świętego Ducha

Drugiego dnia święta Pięćdziesiątnicy Cerkiew w szczególny sposób czci Świętego Ducha – Trzecią Osobę Trójcy Świętej, którego wychwalamy od tego święta słowami modlitwy: „Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico Dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze”.

Czytaj dalej

Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Modlitwa „kolenoprekłonnaja”

Dzisiejsze święto ma wiele nazw-Pięćdziesiątnica, św,Trójca, Zielone Świątki, Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów(50 dni po święcie Zmartwychwstania) …
Jest ruchomym świętem z liczby dwunastu wielkich świąt obchodzonym w ósmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zostało ustanowione na pamiątkę zesłania Świętego Ducha na zgromadzonych w Jerozolimie apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy żydowskiej.
Na nabożeństwie wieczornym po raz pierwszy od święta Zmartwychwstania czyta się modlitwę „Caru Niebiesnyj”. Bezpośrednio po Liturgii jest służona wieczernia z tzw. modlitwami kolennopokłonnienymi, podczas których po raz pierwszy od święta Zmartwychwstania stajemy na kolana.
Tradycja święta – cerkwie i domy przystrajane są zielonymi gałązkami, brzozami. Duchowni są w zielonych szatach, wystrój cerkwi również zielony.
Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Czytaj dalej

Dzień Imienin ojca Leoncjusza

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Leoncjusza bpa Rostowa, niebiańskiego patrona ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka. Batiuszka Leontij jest dziekanem dekanatu bielskiego, proboszczem parafii św.arch.Michała, dyrektorem szkoły pisania ikon….
Boskiej Liturgii w cerkwi św. arch. Michała przewodniczył abp bielski Grzegorz w asyście ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, wicedziekana, duchowieństwa parafialnego i dwóch protodiakonów, ks. Marcina Kuźmy i ks. Adama Stepaniuka. Śpiewał chór pod dyr. Ireny Korowaj. Po Liturgii Władyka odsłużył molebień w intencji solenizanta. Potem składano życzenia solenizantowi życząc dużo zdrowia, sił duchowych i realizacji zamierzonych celów dla dobra Cerkwi i wiernych. Na Mnogaje Leta czcigodny ojcze Leoncjuszu!!!

Czytaj dalej

VII Niedziela po Wielkanocy

Niedziela Świętych Ojców I Soboru Powszechnego w Nicei i św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.
W siódmą niedzielę po Wielkanocy, po Wniebowstąpieniu Pańskim, Prawosławna Cerkiew świętuje dzień Świętych Ojców I Soboru Powszechnego.
Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Czytaj dalej