Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na silną wiarę , która może bardzo wiele. Wiara czyni cuda…

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci św.Sawy Serbskiego

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski

Boskiej Liturgii w kaplicy św. Sawy Serbskiego przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski w asyście ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka (dziekana bielskiego), ks. mitrata Jerzego Bogacewicza , ks. mitrata Jana Barszczewskiego oraz ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. W nabożeństwie uczestniczyli wszyscy duchowni naszej parafii. Wśród wiernych były dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św. Młodzieńca Gabriela,uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św. Łukasza Wojno-Jasienieckiego, placówek mieszczących się w tym samym budynku co kaplica. Wszystkie przedszkolaki prawosławne przystąpiły do św. Komunii. Na zakończenie wzniesiono modlitwę przed ikoną św.Sawy Serbskiego potem Władyka zwrócił się do wiernych w szczególności do dzieci. Prosił aby wśród nich panowała miłość i zgoda, aby umieć wybaczać i przepraszać. Władyka dawał krzyż do pocałowania . Wszystkie dzieci otrzymały „Psałterz dla dzieci”.

Przed Boską Liturgią odbyło się powitanie Władyki Grzegorza: przedszkolaki wierszykiem i kwiatami, starosta cerkiewny Mikołaj Mironiuk chlebem i solą oraz proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz.

Była to pierwsza historyczna Boska Liturgia sprawowana z okazji święta św. Sawy Serbskiego w kaplicy pod wezwaniem tego świętego.

zapraszamy do galerii

(2) Facebook

Zmarł Bazyli Piwnik


Opublikowane przez orthodox.pl w AktualnościAktualności Diecezji Białostocko-GdańskiejAktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej
Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski zawiadamia, że 26 stycznia 2022 roku, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności Bazyli Piwnik, przewodniczący Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego oraz Wielki Archont Cerkwi prawosławnej.
Informacje odnośnie pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie.
 
Wicznaja pamiat’!

Święto Chrztu Pańskiego

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego,ks.Adama Dzienisiuka i ks.Aleksego Kuryłowicza. Śpiewał chór pod dyr.Marty Werszko. Na zakończenie Liturgii odbyło się Wielkie Poświęcenie Wody. Dzisiejsze święto nosi nazwę Chrztu Pańskiego, Objawienia Pańskiego,Kreszczenija Gospodnia, Teofanii (Epifanii ) .Jest to święto z liczby dwunastu. Obchodzone 6/19 stycznia. W tym ważnym wydarzeniu przejawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy. Od dawien dawna nazywane też było „Oświeceniem”, gdyż Objawieniu Boga towarzyszy niezwykła światłość, „Świętem oświecenia” oraz „Świętem światła”.
Przyjmując chrzest w Jordanie Chrystus objawił tajemnicę Świętej Trójcy i pokazał, że do nowego Królestwa łaski nie wejdzie żaden nieczysty i nie ochrzczony. W chrzcie objawia się Boże Synostwo Chrystusa, gdyż zgodnie z wolą Ojca przyjął On na Siebie grzechy całej ludzkości „by wypełniła się wszelka sprawiedliwość”. Jest to więc akt pokory, uświęcenie wody i przykład do naśladowania.

Czytaj dalej

Wigilia Chrztu Pańskiego

Dzisiaj w Cerkwi prawosławnej jest Wigilia Objawienia Pańskiego. Wigilia święta Chrztu Pańskiego (Objawienia) (Nawieczerije Bohojawlenija, kreszczenskij soczelnik) przypada w przeddzień święta (5/18 stycznia) na zakończenie „świątek” .
Boskiej Liturgii przewodniczył k.Adam Dzienisiuk. Śpiewali chórzyści pod dyr. Marty Werszko. Wielkiego Poświęcenia Wody dokonał ks.mitrat Jan Barszczewski.

Czytaj dalej

Kolęda 2022

UWAGA!!! 24 stycznia w poniedziałek duchowni chodzą w godzinach 16.00-20.00

Data Ulica Godzina

19.01.-środa Ogrodowa 11A 16:00-20:00

20.01.-czwartek Mickiewicza 54 A, 16.00 – 20.00

21.01.-piątek Mickiewicza 52 A,62, 16.00-20.00

22.01.-sobota Mickiewicza 48, 51, 53, Ogrodowa 13B,9A, 12.00-20.00

23.01.-niedziela Batorego,Kopernika, Widowska, Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury,Plac Ratuszowy,Kryniczna,Targowa 12.00 – 20.00

24.01.-poniedziałek Jagiellońska 9, 9B 16.00-20.00

25.01.-wtorek Ogrodowa 3 16.00 – 20.00

ks. Aleksy Kuryłowicz tel. 509-323-949

Data Ulica Godzina

19.01.-środa Kazimierzowska 7, Ogrodowa 4, 16.00-20.00

20.01.-czwartek Kazanowskiego 24,24 A, 16.00 – 20.00

21.01.-piątek Jagiellońska 5,7, Ogrodowa 5 16.00 – 20.00

22.01.-sobota Kazimierzowska 4, Ogrodowa 13A 12.00-20.00

23.01.-niedziela Jagiellońska domy jednorodzinne 12.00-20.00

24.01.- poniedziałek Szkolna 6, 8 16:00-20:00

ks. ks. Jan Barszczewski tel: 604-620-657

Data Ulica Godzina

poprawiono godzinę 24.01.-poniedziałek Widowska 6, 10 16:00- 20.00

19.01.-środa Mickiewicza 48A, 16.00 – 20.00

20.01.-czwartek Mickiewicza 85,87A 16.00 – 20.00

21.01.-piątek wolne

22.01.-sobota Grabowiec Szkółka, Kazimierzowska1,1A,5 12.00 – 20.00

23.01.-niedziela Mickiewicza, Kazanowskiego, Ogrodowa-domy jednorodzinne, Mickiewicza 50A, Kazimierzowska 2, 2A 12:00-20:00

24.01.-poniedziałek Widowska 6, 10 16:00- 20.00

25.01.-wtorek Mickiewicza 58, 60, 114, 116, 118, 120 16.00 – 20.00

ks. Adam Dzienisiuk tel: 668-181-008

Data Ulica Godzina

poprawiono godz. 24.01.-poniedziałek Ogrodowa 9 16.00 – 20.00

19.01.-środa Jagiellońska 3, 3A 16.00-20.00

20.01.-czwartek Ogrodowa 13 16.00 – 20.00

21.01.-piątek Kazimierzowska 10,12 16.00 – 20.00

22.01.-sobota Kazimierzowska- domy jednorodzinne, 12.00-20.00 Ogrodowa 1, 17 , Mickiewicza 87

23.01.-niedziela Jagiellońska 7A, Kazimierzowska 8, Ogrodowa 15, Kazanowskiego 10 12.00 – 20.00

24.01.-poniedziałek Ogrodowa 9 16.00 – 20.00

25.01.-wtorek Jagiellońska 5A, 9A 16.00-20.00

ks. Jerzy Bogacewicz tel. 504 253 988

Nasza przyszłość !!! Dzieci z przedszkola z Rejtana. Dzięki naszemu proboszczowi ks. mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi powstała ta placówka. Wiadomo…” czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci „

Obrzezanie Pańskie, św. Bazylego Wielkiego,Nowy Rok

Dzisiejszej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Tradycyjnie od kilku lat, proboszcz podziękował wszystkim, którzy niosą trud w parafii-duchownym, Komitetowi Cerkiewnemu, bratczycom, prowadzącej strony internetowej…na koniec pozdrowił starostę Mikołaja Mironiuka i jego żonę Marię z okazji jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości uświetnił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, który odsłużył nabożeństwo dziękczynne w intencji Jubilatów przed cudowną Bielską Ikoną Matki Bożej.

Czytaj dalej

Trzeci Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na dobra materialne i duchowe. Gdy człowiek odchodzi z tego świata nic mu już nie jest potrzebne oprócz modlitwy. To co zdobędzie tu na ziemi duchowe będzie mu tam potrzebne, materialne niestety zostawi.

Czytaj dalej