Świętego Mikołaja

Bielsk Podlaski: święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja

Opublikowane przez orthodox.pl w AktualnościAktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Obchody święta przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry w Licji do Bari jak co roku uroczyście obchodzono w parafii św. archanioła Michała, bowiem boczny ołtarz cerkwi poświęcony jest św. Mikołajowi, na pamiątkę nieistniejącego, a położonego niegdyś nieopodal monasteru św. Mikołaja.

Uroczystości rozpoczęły się od całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście licznie zebranego duchowieństwa oraz wiernych.

W dniu święta celebrowane były dwie Święte Liturgie: pierwsza o godzinie 7.00 po której poświęcono wodę oraz główna o godzinie 10.00, której przewodniczył dziekan okręgu bielskiego i jednocześnie proboszcz parafii ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. Obydwie św. Liturgie skupiły wielu wiernych, spośród których duża część przystąpiła do spowiedzi i św. Eucharystii. Świąteczne kazanie wygłosił ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Kaznodzieja przybliżył życie świętego podkreślając, że zawsze starał się  pomagać ludziom. Duchowny porównał św. Mikołaja do starotestamentowego Noego, bowiem tak jak Noe ratował świat od potopu, tak też św. Mikołaj starał się ratować Cerkiew od herezji Ariusza. W kazaniu przybliżono okoliczności przeniesienia relikwii świętego, akcentując potrzebę naśladowania miłosierdzia i skromności, które w szczególny sposób charakteryzują św. Mikołaja.

Po św. Liturgii duchowieństwo wraz z wiernymi procesyjnie przeszło ulicami miasta. Śpiewając stichery Paschy oraz pieśni wychwalające św. Mikołaja udano się do kaplicy poświęconej temu świętemu. Kaplica będąca pomnikiem po działającym w Bielsku do połowy XIX wieku męskim monasterze i będąca kopią ówczesnej dzwonnicy, znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 3, która została zbudowana na miejscu monasteru. Po powrocie procesji do świątyni parafialnej i nabożeństwie dziękczynnym, głos zabrał proboszcz parafii ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, który złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia, dziękował zebranemu duchowieństwu, władzom samorządowym i wszystkim wiernym za udział we wspólnej modlitwie.

Czytaj dalej

Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu.

ks.mitrat Jan Barszczewski, ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, ks. protodiakon Marcin Kuźma

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Dziś cerkiew czci pamięć apostoła i ewangelisty Jana Teologa ( Ioanna Bogosłowa) niebiańskiego orędownika ks. mitrata Jana Barszczewskiego. Na zakończenie Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi, po której proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w imieniu duchowieństwa i komitetu cerkiewnego złożył życzenia dzisiejszemu solenizantowi. Życzył sił duchowych i cielesnych ojcu Janowi i jego najbliższym, Bożego błogosławieństwa i nieustannej pomocy od swego orędownika św. Jana Teologa. Chórzyści zaśpiewali Mnogaja Leta ojcu Janowi oraz wszystkim noszącym imię Jan.

Czytaj dalej

Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Dziś jest Niedziela „O Samarytance ” . Cerkiew wspomina rozmowę Chrystusa z samarytańską kobietą, w której Zbawiciel odkrywając tajemnice jej życia buduje w niej wiarę, która prowadzi ją do odkrycia, że ten który z nią rozmawia nie jest prorokiem, lecz Mesjaszem, którego oczekiwał naród żydowski. Niewiasta prosiła Go o zwykłą wodę a otrzymała wodę żywą, prawdziwą. My taką wodę spożywamy wówczas, gdy przystępujemy do Świętej Czaszy, do Eucharystii.Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi w której uczestniczył też ks.prot. Aleksy Kuryłowicz.

Czytaj dalej

Niedziela IV po Wielkanocy. O Paralityku.

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks.mitrat Jan Barszczewski wprowadził do świątyni mamę z nowonarodzonym chłopczykiem i mamę z nowonarodzoną dziewczynką. Po Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja w której uczestniczyli również ks. prot. Aleksy Kuryłowicz i ks.prot. Roman Dubiński. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia Jerzemu i Anatolowi z komitetu cerkiewnego, obchodzącym dzień wcześniej swoje imieniny oraz Martom, dyrygentkom, obchodzącym swoje imieniny w Niedzielę Żen Mironosic. Ks.prot. Roman Dubiński złożył życzenia z okazji wczorajszych imienin proboszczowi ks. mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi. Życzył Bożego błogosławieństwa, sił duchowych i cielesnych w dalszej służbie na chwałę Bogu i ludziom.Mnogaja Leta czcigodny ojcze!!! Proboszcz wrócił dziś z Grecji, gdzie był z pielgrzymami.

Czytaj dalej

W Miszkolcu na Węgrzech

Ostatnim punktem (poza programem) było zwiedzanie cerkwi pw. Świętej Trójcy w Miszkolcu na Węgrzech. Świątynia zbudowana jest w stylu rokokowym w latach 1785-1805. Posiada największy w Europie Środkowej 16 metrowy ikonostas z 87 ikonami obrazującymi życie Jezusa. W cerkwi znajduje się cudowna ikona Matki Bożej Achtyrskiej.

Dzień Św. Jerzego Zwycięzcy

Zakończenie procesji

Uroczystościom świątecznym przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski w asyście ks.prot.Aleksego Kuryłowicza i ks.prot.Romana Dubińskiego. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. Na środek świątyni zostały wyniesione relikwie św.Jerzego, którym wierni mogli się pokłonić i wznieść modlitwę. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi. Nasz proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz wyjechał do Grecji z pielgrzymami. Jutro złożymy naszemu solenizantowi życzenia 🙂 . Życzymy szczęśliwego powrotu…Mnogaja i Błagaja Leta!!!