Goście z za granicy

Jego Ekscelencja najprzewielebniejszy Chrisostomo arcybiskup Rio Olinda i Recife, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Ambrosio biskup Meido z diakonem Aleksandrem Miszczukiem odwiedzili biskupa Grzegorza. Dostojnicy jadą do Supraśla na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej.