Świąteczna Boska Liturgia

Dzieci przystąpiły do św.Pryczastija

W Środę Paschy ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy sprawował Boską Liturgię w kaplicy św. Sawy Serbskiego. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego i przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela, nauczyciele,pracownicy tych placówek. Chórem dyrygowała Marta Zinkiewicz.

Czytaj dalej

Uroczystości świąteczne w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

Uroczystościom przewodniczył Zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście Jego Ekscelencji Abp Bielskiego Grzegorza,Jego Ekscelencji Bp Hajnowskiego Pawła i i Jego Ekscelencji Bp Siemiatyckiego Warsonofiusza oraz licznie zebranego duchowieństwa.W nabożeństwie uczestniczył nasz proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, ks.mitrat Jan Barszczewski i ks.prot. Adam Dzienisiuk. Śpiewał chór pod dyr.Ewy Tarasiuk.

Czytaj dalej

II Dzień Świąt

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego,ks.prot.Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

Wielka Sobota

Od prawej: ks.protodiakon Marcin Kuźma,proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz,ks.mitrat Jan Barszczewski,ks.prot.Adam Dzienisiuk, ks.prot.Aleksy Kuryłowicz

Wielka Sobota jest zwieńczeniem Wielkiego Postu. Rano była odprawiana Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Duchowni przebrali się w białe szaty, wystrój cerkwi też się zmienił z ciemnego na biały. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Na zakończenie Liturgii proboszcz poświęcił wino i chleb. Obrzęd ten symbolizuje posiłek, jaki w starożytności spożywali chrześcijanie, którzy przez całą noc czuwający w oczekiwaniu na święto Zmartwychwstania. Od godziny 10.00 święcono pokarmy.

Czytaj dalej

Wielki Piątek.Wyniesienie Płaszczenicy

Nabożeństwo wieczorne zostało odsłużone o godzinie 16.00. Przewodniczył mu proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Podczas wieczerni, z ołtarza,jakby z Golgoty, została wyniesiona św.Płaszczenica (obraz Chrystusa leżącego w grobie). Położona została na odpowiednio przygotowanym grobie po środku cerkwi. Po uroczystym trzykrotnym obniesieniu płaszczenicy wokół cerkwi wierni podchodzili do niej aby ucałować rany Zbawiciela. Płaszczenica będzie leżała na środku cerkwi w przeciągu trzech (niepełnych) dni, przypominając tym samym trzydniowe przebywanie Jezusa Chrystusa w grobie. O godzinie 18.00 odprawiona została jutrznia.

Fot.Irena Łozowik i Piotr Łozowik

Czytaj dalej

Jutrznia Wielkiego Piątku

Nabożeństwu wieczornemu przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Po kolei duchowni czytali dwanaście fragmentów Świętej Ewangelii mówiących o Męce Jezusa. Te fragmenty zostały wybrane z czterech Ewangelii wg Świętych Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Czytaj dalej

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Ks.mitrat Jerzy Bogacewicz

Dziś w Wielką Środę po raz pierwszy została odsłużona w kaplicy św. Sawy Serbskiego Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Liturgię sprawował proboszcz ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz, składający się w większości z uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego i nauczycieli. Wielu uczniów przystąpiło do sakramentu spowiedzi i św. Pryczastija (Komunii św.). W nabożeństwie uczestniczyły przedszkolaki , z grup pięciolatków i sześciolatków ze swymi opiekunkami oraz oraz grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ze swoim opiekunem ks.protodiakonem Marcinem Kuźmą. Dzieci z przedszkola również przystąpiły do św.Pryczastija. Po Liturgii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz spotkał się z uczniami. Była wspólna herbata, poczęstunek oraz rozmowa na temat postu i przygotowania się do Świąt Wielkanocnych.

Czytaj dalej

Wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy

Trzeciej Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Ks.Jan Barszczewski i ks.Aleksy Kuryłowicz spowiadali. Ks.Adam Dzienisiuk poświęcił przyniesione gałązki (palemki) przez wiernych. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.
Niedziela Palmowa, czyli Wjazd Pański do Jerozolimy jest ruchomym świętem, obchodzonym tydzień przed Zmartwychwstaniem Chrystusa. Jest to jedno z dwunastu wielkich świąt. W tym dniu Cerkiew podkreśla Boskość Jezusa, którą ukazał On na krótko przed swą dobrowolną męką.

Czytaj dalej