VI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

w--

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, który zwrócił szczególną uwagę na wiarę i uzdrowienie duszy od grzechu w drugiej zaś kolejności uzdrowienie ciała. Był czytany fragment Ewangelii wg św. Mateusza, Mt (9, 1-8): Czytaj dalej