Ogłoszenie

Niniejszym informujemy,iż został zaakceptowany do głosowania projekt złożony przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej do Urzędu Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt dotyczy organizacji Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”. Festiwal będzie organizowany zawsze w okresie święta ku czci Bogurodzicy w jej Bielskiej Ikonie.Miejscem przeprowadzenia Festiwalu będą zarówno bielskie świątynie prawosławne, jak i Bielski Dom Kultury.Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w roku bieżącym w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego możliwe jest pozyskanie kwoty 30 000 złotych na wspomniane przedsięwzięcie, co umożliwiłoby zorganizowanie w naszym mieście stojącego na wysokim poziomie Festiwalu z udziałem chórów krajowych i zagranicznych. Aby nasz wspólny cel można było osiągnąć, potrzebne są Wasze głosy,które zadecydują,który z dziesięciu projektów złożonych do Urzędu Miasta będzie realizowany.

Uprzejmie prosimy o głosowanie na projekt dotyczący Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”.

Głosować  można  w  Urzędzie  Miasta  pokój  nr  100  od  czwartku,  28 września 2017 roku do 09 października 2017 roku ( z  wyłączeniem sobót i niedziel) w godzinach od 8.00 do 18.00  oraz  w formie elektronicznej w dniach od 28 września 2017roku do 08 października 2017 roku .    Prawo udziału w głosowaniu mają tylko mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski.  Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.                                                                 Spasi Hospodi Głosującym!!!

Organizatorzy

Uroczystości świąteczne

wp

Zakończyły się uroczystości świąteczne ku czci Matki Bożej. Narodzenie Najświętszej Marii Panny w naszej parafii było zawsze bardzo uroczyście obchodzone, w tym roku również.  Począwszy od całonocnego czuwania w przeddzień święta, któremu przewodniczył biskup Grzegorz, wkrótce znowu bielski…przez całą noc były sprawowane akatysty i Boskie Liturgie. Czytaj dalej

Całonocne czuwanie

w--Narodzenie Twoje Bogurodzico Panno obwieściło radość całemu światu, albowiem od Ciebie zajaśniało Słońce Prawdy Chrystus Bóg nasz, który zburzył klątwę i dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i darował nam życie wieczne. „Narodzenie Najświętszej Marii Panny to pierwsze wielkie święto w cerkiewnym kalendarzu i zarazem święto parafialne w naszej parafii. Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem,któremu przewodniczył biskup Grzegorz w asyście kilkudziesięciu duchownych i czterech diakonów. Śpiewały dwa chóry, pod dyr. Marty Zinkiewicz i Anny Fity. Czytaj dalej

Bogurodzica. Szlakiem Podlaskich Ikon

Płytki dvd do kupienia w sklepiku cerkiewnym.
Bogurodzica. Szlakiem Podlaskich Ikon

 „Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon”. To film, w którym autorzy zabierają nas w podróż po Podlasiu, śladem ikon Matki Bożej. Uprzednio jednak nas do niej przygotowują, tłumaczą jaką rolę odgrywa ikona, kim była Bogurodzica i jakie znaczenie ma Jej kult na ziemiach Polski północno – wschodniej. Nie sposób było przedstawić wszystkie cudowne ikony, dlatego twórcy stworzyli swój subiektywny, osobisty szlak, na którym znajdują się: Grabarka, Zaleszany, Bielsk Podlaski, Brańsk, Hodyszewo, Puchły, Strabla, Kożany, Ryboły, Białystok i Supraśl. W filmie nie brak wypowiedzi autorytetów z danej dziedziny czy chociażby pięknych zdjęć lotniczych. Obrazom towarzyszy świetna muzyka (m.in. chórów z Grodna, Wrocławia czy Bielska Podlaskiego). Czas trwania 63 minut.

Producent: Stowarzyszenie ORTHNET. Cerkiew.pl