XXIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii sprawowanej o godz.10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Prosił aby być miłosiernym w stosunku do innych i nie zwracać uwagi na wyznanie czy kolor skóry. W razie potrzeby trzeba każdemu pomóc. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza Łk (10,25-37):
„W owym czasie jakiś uczony w Prawie przyszedł do Chrystusa wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!”

Czytaj dalej

Nasze Pieśni

W niedzielę 14 listopada 2021 roku o godzinie 16.00 w Bielskim Domu Kultury odbędzie się koncert pn. „Nasze Pieśni”

Wystąpią :

1. Uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.św.Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim przy ul.Rejtana 24 przygotowane przez p.Martę Zinkiewicz

2.Zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim przy ul.Rejtana 24 prowadzony przez panie Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz

3.Zespół działający przy Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi pod dyr. p.Ali Kamieńskiej

4.Chór Domu Kultury Prawosławnej prowadzony przez p. Martę Zinkiewicz

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy


Dziś Cerkiew czci pamięć św. apostoła i ewangelisty Łukasza.
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.
Podczas Św. Liturgii czytano fragment Ewangelii wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, Łk (8,5-15):
„W owym czasie siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”.
Ks. Aleksy Kuryłowicz wprowadził do świątyni mamę z nowo narodzoną dziewczynką . Ks.Jan Barszczewski spowiadał.

Czytaj dalej

Niedziela XVIII po Pięćdziesiątnicy

Mnogaja Leta czcigony ojcze Marcinie!!!

Dziś Cerkiew wspomina Św. Ojców VII Soboru Powszechnego i Soboru Świętych Optińskich.
Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał m.in. do jednej z czytanych Ewangelii wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza (7,11-16):
„W owym czasie Jezus Chrystus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”.
Na zakończenie Boskiej Liturgii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz złożył jutrzejszemu solenizantowi ks.protodiakonowi Marcinowi Kuźmie długich lat życia, zdrowia i wszelkiej pomyślności a chór zaśpiewał Mnogaja Leta…

25 października , Cerkiew czci pamięć św. Marcina Miłościwego, niebiańskiego patrona ks.protodiakona Marcina Kuźmy .  Z tej okazji życzymy ojcu Marcinowi, sił duchowych i cielesnych w pracy dla dobra Cerkwi i na rzecz ludzi oraz wszystkiego najlepszego matuszce Taisie i synkom Aleksandrowi, Borysowi i Mironowi

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE


Nasza Parafia zaprasza dzieci i młodzież na spotkania w ramach bractwa młodzieżowego.
Na powyższych spotkaniach można pogłębić swoją wiedzę teologiczną jak również jest to czas spędzony ze swoimi rówieśnikami. Na chwilę obecną spotkania odbywają się w czwartki około godz. 17.00 w naszej świetlicy parafialnej, jednak zawsze jest możliwość zmiany tego terminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z ks. Adamem, który te spotkania prowadzi.
Serdecznie zapraszamy!