Zaproszenie na spotkanie bractwa

Parafia Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim zaprasza młodzież w wieku od 15 do 19 lat na spotkania w ramach Bractwa Młodzieżowego działającego przy parafii.  (Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 6b).

Zaproszenie to jest skierowane do młodzieży nie tylko z naszej parafii.

Spotkania te mają na celu integrację młodzieży w ramach życia cerkiewnego oraz dają możliwość wzięcia udziału w interesujących wyjazdach w kraju i za granicą.

Serdecznie zaprasza ks. Adam Dzienisiuk, opiekun duchowy bractwa.

Nasze Pieśni

Polecany

24 listopada 2019 r. ( w niedzielę ) o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego z BJN w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 4 odbędzie się po raz siódmy koncert pn. „Nasze Pieśni”

.Mottem przewodnim koncertu będą strofy piosenki „ Lublu nasz kraj, staronku hetu...” ( „Kocham mój kraj, moją małą ojczyznę… ” ). Podczas uroczystości zaśpiewają przed publicznością:

  • Uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 przygotowane przez panią Alinę Niegierewicz i Martę Ignatowicz

  • Zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 prowadzony przez Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz

  • Zespół „Małanka” działający  przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim prowadzony przez pana Sergiusza Łukaszuka

  • Chór Domu Kultury Prawosławnej prowadzony  przez panią Martę Zinkiewicz

  • Jest to zadanie publiczne wspierane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Wójt Gminy Bielsk Podlaski a realizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej oraz Parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim i Bielski Dom Kultury.

Bractwo Młodzieżowe w Orli

ww-------W dniu 09.11.br., miało miejsce Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Odbyło się ono w Orli.Dzięki o. Jerzemu Bogacewiczowi, proboszczowi naszej Parafii, w tym zgromadzeniu wzięła udział kilkuosobowa delegacja młodzieży reprezentująca naszą Parafię wraz z opiekunem duchowym. Tegoroczne spotkanie rozpoczęto św. Liturgią w Cerkwi św. Archanioła Michała w Orli, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Czytaj dalej

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu ma dwóch bohaterów, bezimiennego bogacza i biednego żebraka o imieniu Łazarz. Bogacz opływał we wszystko. Ubierał się w drogocenną purpurę i bisior i codziennie się świetnie bawił. Bogactwo, zapatrzenie się w siebie, całkowicie zasłoniło mu Boga i drugiego człowieka. Nie widząc Boga, nie widział także leżącego u bram swego pałacu żebraka. Niedołężny, głodny Łazarz oczekiwał na łyżkę strawy.Niestety wszystko ma swój kres.Obaj umierają i przechodzą do innego świata.I tu role się odwracają. Pomyślność ziemska bogacza przeobraża się w cierpienie, zaś ziemska bieda i cierpienie Łazarza przekształcają się w radość. Wywyższeni na ziemi często doznają w wieczności poniżenia, a poniżani na tym świecie doznają w świecie przyszłym wywyższenia. Bogacz błaga : „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu” i druga prośba: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przybyli na to miejsce męki”. Abraham żadnej prośby nie spełnił. Stawiamy pytanie: jakie jest przesłanie tej przypowieści dla nas? Po pierwsze: Tylko podczas ziemskiego życia można się nawracać, poprawiać, tylko tu, na ziemi, można korygować swoje postępowanie, czynić dobro. Po śmierci człowiek już sam sobie nie może pomóc, nie może się nawrócić. Jest już wtedy za późno. Dlatego tak ważne jest nasze nawracanie się tu, na ziemi. Ważne jest, by go nie odkładać, by nie było na nie za późno. Czytaj dalej

Bractwo Młodzieżowe pomaga naszej parafii

w----W minioną sobotę 26.10.br., Bractwo Młodzieżowe działające przy naszej parafii pomagało w pracach porządkowych na naszej posesji parafialnej. Kilkuosobowa drużyna dzielnie grabiła liście, których u nas nie brakuje. Na zakończenie czynu społecznego dzięki uprzejmości naszego proboszcza o. Jerzego Bogacewicza, młodzież skosztowała kiełbaski z grilla i odpoczęła w altance. Wyrażamy szczere podziękowanie naszej młodzieży za ich chęci i pracę włożoną na rzecz naszej parafii – Spasi Hospodi.

tekst o. Adam Dzienisiuk zdjęcia o. Adam, Julita Dzienisiuk Czytaj dalej

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

wpppppppBoskiej Liturgii o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. W kazaniu ks.Aleksy zwrócił uwagę na  śmierć, która jest nieunikniona i czeka każdego z nas. Żeby osiągnąć zbawienie należy żyć po chrześcijańsku według przykazań Bożych. Podczas Liturgii ks.Adam Dzienisiuk wprowadził do świątyni mamę Taidę z nowo narodzonym młodzieńcem Mironem. Czytaj dalej

Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

wwpisDzisiejszej Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał do przeczytanej ewangelii. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Czytaj dalej