Transmisja LIVE

Polecany

Pierwsza Boska Liturgia sprawowana przez.ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewa chór pod dyr. Pauliny Kazmiruk. Druga Boska Liturgia sprawowana przez ks.Aleksego Kuryłowicza. Śpiewa chór pod dyr.Marty Werszko.

Trzeciej Boskiej Liturgii przewodniczy proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewa chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Zmiana czasu

Polecany

Zmiana czasu z zimowego (astronomicznego) na letni nastąpi w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca 2020 r. . Wskazówki zegarów są przestawiane z godziny 2:00 na 3:00 w nocy. Jutro wstajemy o godzinę wcześniej.

Transmisje nabożeństw na żywo

Polecany

W związku z trudną sytuacją powstałą w wyniku epidemii i ograniczenie ilości wiernych w cerkwi do 5 osób , będą transmitowane nabożeństwa online z naszej cerkwi. Jutro 29 marca 2020 r. Boskie Liturgie o godz.6.45, 8.15 i 10.00  będzie można obejrzeć na żywo na stronie parafii  http://www.bielsk-hodigitria.pl  i na  https://www.facebook.com/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/?ref=bookmarks

II Niedziela Wielkiego Postu

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyscie ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na wiarę ,która czyni cuda. Chory może być uzdrowiony również przez modlitwy bliskich i ich wiarę tak jak w przeczytanej Ewangelii   Mk 2,1-12 Czytaj dalej

I Pasja

wwpis

Wieczorem zostało odsłużone nabożeństwo z czytaniem św. Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jan Szmydki, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej