Nasz chór w Warszawie

Chór parafialny pod dyr.Marty Zinkiewicz stale prowadzi aktywną działalność koncertową i odwiedza różnorodne miejsca i sale koncertowe. Tylko od września 2022 roku brał udział w festiwalach: muzyki cerkiewnej w Panczewie w Serbii, Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach czy koncercie kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oddzielnym rozdziałem jest gościnne uczestnictwo chóru w świątecznych nabożeństwach w różnych cerkwiach naszego kraju. Tu również nagromadziła się spora lista odwiedzonych miejsc: Klasztor Św. Św. Marii i Marty na Św. Górze Grabarce, Klasztor Św. Dymitra w Sakach, parafie prawosławne w Gdańsku, Orzyszu, Chełmie.

Zamek Królewski w Warszawie 2023-01-29

Ostatnim ważnym wydarzeniem w życiu chóru był koncert kolęd na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj dalej

Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Dziś Cerkiew wspomina liturgicznie postać Zacheusza. Oznacza to, że jest to pierwsza niedziela, przygotowawcza do Wielkiego Postu.

Podczas Liturgii czytano Ewangelię, od (Łk 19, 1-10): „W owym czasie, Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A /był tam/ pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Czytaj dalej

Uroczystości ku czci św.Sawy Serbskiego

Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Była to druga Boska Liturgia sprawowana z okazji święta św. Sawy Serbskiego w kaplicy pod wezwaniem tego świętego. W nabożeństwie uczestniczyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św. Młodzieńca Gabriela, część uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św. Łukasza Wojno-Jasienieckiego ( ze względu na ferie było mniej ), pracownicy tych placówek, wierni mieszkający nieopodal i nie tylko. Na zakończenie proboszcz przybliżył sylwetkę tego wielkiego świętego serbskiego, który mógł być królem Serbii ale wyrzekł się dóbr ziemskich aby móc służyć Bogu. Inicjatorem budowy kaplicy był ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni, gdyż dzieci mogą bez problemu uczestniczyć w nabożeństwach i przystępować do św. Komunii.

Uroczystości ku czci Św. Sawy Serbskiego w najnowszej cerkwi w Bielsku Podlaskim. W nabożeństwie uczestniczyły przede wszystkim dzieci | Gazeta Współczesna (wspolczesna.pl)

Czytaj dalej

Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Romana Dubińskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na św.Jana Chrzciciela. Na jego skromność i pokorę. Prosił aby spowiadać się ze swoich grzechów. Jeśli się zboczy z dobrej drogi, trzeba starać się to naprawić.

Czytaj dalej

Sobór św.Jana Chrzciciela

Boskiej Liturgii w kaplicy św. Sawy Serbskiego przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Romana Dubińskiego. Śpiewali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego pod dyr. Marty Zinkiewicz. Oprócz uczniów wspomnianej szkoły w nabożeństwie uczestniczyły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 1 im. św.Młodzieńca Gabriela, nauczyciele z panią dyrektor Walentyną Mielnik-Nikołajuk. Dzisiaj Cerkiew czci Sobór św. Jana Chrzciciela ( zgromadzenie wiernych dla modlitewnego uwielbienia święta i głębszej refleksji) . Święty Jan Chrzciciel, największy z proroków, kończy historię Kościoła starotestamentowego i otwiera epokę Nowego Testamentu. Jan był krewnym Jezusa, synem kapłana Zachariasza i sprawiedliwej Elżbiety. Poprzednik Pański urodził się sześć miesięcy przed Chrystusem. Jego los ściśle wiąże się ze Zbawicielem, przeplatając nawzajem i wypełniając.

Czytaj dalej

Chrzest Pański

Chrzest Pański (Bohojawlenije, Kreszczenije Hospodnie) wielkie święto z liczby dwunastu, jest obchodzone 6/19 stycznia. Nosi też nazwę Teofanii (Epifanii) czyli Objawienie Pańskiego, bowiem z zdarzeniu tym przejawiło się uczestnictwo wszystkich Trzech Osób Świętej Trójcy.

Czytaj dalej

Wigilia Objawienia Pańskiego

Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. Po Boskiej Liturgii został dokonany obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody  zwane Hagiasmą przez ks. mitrata Jana Barszczewskiego. Odbywa się ono dwukrotnie, w Wigilię Chrztu Pańskiego oraz w dzień święta

Czytaj dalej