I Pasja

wwpis

Wieczorem zostało odsłużone nabożeństwo z czytaniem św. Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jan Szmydki, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.