Zaproszenie na spotkanie bractwa

Parafia Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim zaprasza młodzież w wieku od 15 do 19 lat na spotkania w ramach Bractwa Młodzieżowego działającego przy parafii.

Zaproszenie to jest skierowane do młodzieży nie tylko z naszej parafii.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę 07.09.br., w świetlicy parafialnej o godzinie 14.00, (Bielsk Podlaski ul. Jagiellońska 6b).

Spotkania te mają na celu integrację młodzieży w ramach życia cerkiewnego oraz dają możliwość wzięcia udziału w interesujących wyjazdach w kraju i za granicą.

Serdecznie zapraszamy.

tekst ks. Adam Dzienisiuk

Uroczystości w Orzyszu

sdr

W dniu 14 września nasz chór parafialny pod dyr. Marty Zinkiewicz uczestniczył w uroczystej św. Liturgii z okazji konsekracji cerkwi pw św.Jerzego w Orzyszu. W dniu rozpoczęcia Indiktionu, czyli cerkiewnego Nowego Roku do niewielkiego mazurskiego miasta przybyło wielu wiernych, by wspólnie z tamtejszymi parafianami dzielić radość wyświęcenia ich nowej świątyni. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Towarzyszyło mu wielu przybyłych duchownych. Uroczyste nabożeństwo zakończył krestnyj chod wokół budynku cerkwi. Podczas licznych przemówień podkreślano wielki trud proboszcza o. Jarosława Kupryjaniuka oraz niewielkiej, aczkolwiek bardzo aktywnej grupy wiernych. O.Jarosław został odznaczony złotym krzyżem, zasłużeni parafianie natomiast orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny oraz listami pochwalnymi. Padły również słowa podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli akcję „Wspólne dzieło” dedykowaną w ostatnim roku cerkwi w Orzyszu. Po uroczystościach cerkiewnych parafianie zaprosili wszystkich pielgrzymów na własnoręcznie przygotowany poczęstunek. Czytaj dalej

Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. W kazaniu ewangelicznym proboszcz zwrócił uwagę na grzech zawiści, uczuciu polegającym na odczuwaniu silnej niechęci lub wrogości w stosunku do osoby, której czegoś się zazdrości. Zawiść może występować w sytuacjach, gdy osobiste cechy, posiadane przedmioty lub osiągnięcia nie dorównują ich poziomowi/jakości u innych osób. Ktoś ma lepszą pracę,ubranie, jednym słowem, gdy komuś powodzi się lepiej w odczuciu osoby zawistnej… Czytaj dalej

Święto Patrona Diecezji Warszawsko – Bielskiej

wpisW dniu 10 września br., w parafii prawosławnej św.św. Kosmy i Damiana w Rybołach dekanatu Bielskiego, odbyły się doroczne uroczystości ku czci patrona Diecezji Warszawsko – Bielskiej św. Hioba Poczajewskiego. Uroczystościom przewodniczył Zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Na początku miejscowe dzieci przywitały dostojnych gości w osobie Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz w osobach towarzyszących wikariuszy Ich Ekscelencji: Najprzewielebniejszego Grzegorza arcybiskupa Bielskiego, Najprzewielebniejszego Pawła biskupa Hajnowskiego, Najprzewielebniejszego Warsonofiusza biskupa Siemiatyckiego. Czytaj dalej

Integracja bielskiej młodzieży

wW dniu 06 września br., z inicjatywy Bractwa Młodzieżowego przy Parafii Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży uczestniczącej w spotkaniach bractwa młodzieżowego. Spotkanie rozpoczęto od modlitwy w Cerkwi Uspieńskiej w Bielsku Podlaskim a następnie udano się na obrzeża miasta na ognisko. W spotkaniu uczestniczyli bractwowicze ze wszystkich bielskich parafii oraz przybyli goście z Hajnówki, Orli i innych miejscowości. Po zakończeniu wakacji była to świetna okazja do wspólnego spotkania i wymiany wakacyjnych przeżyć. Czytaj dalej