XXIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii sprawowanej o godz.10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Prosił aby być miłosiernym w stosunku do innych i nie zwracać uwagi na wyznanie czy kolor skóry. W razie potrzeby trzeba każdemu pomóc. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza Łk (10,25-37):
„W owym czasie jakiś uczony w Prawie przyszedł do Chrystusa wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!”

Czytaj dalej

Nasze Pieśni

W niedzielę 14 listopada 2021 roku o godzinie 16.00 w Bielskim Domu Kultury odbędzie się koncert pn. „Nasze Pieśni”

Wystąpią :

1. Uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.św.Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim przy ul.Rejtana 24 przygotowane przez p.Martę Zinkiewicz

2.Zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim przy ul.Rejtana 24 prowadzony przez panie Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz

3.Zespół działający przy Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi pod dyr. p.Ali Kamieńskiej

4.Chór Domu Kultury Prawosławnej prowadzony przez p. Martę Zinkiewicz