Niedziela o Strasznym Sądzie (Mięsopustna)

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na miłość wobec drugiego człowieka. Jeśli pomaga się innemu to tak jakby robisz to Ojcu Niebieskiemu. Nigdy nie należy przechodzić obojętnie wobec innego człowieka, który jest w potrzebie.

Czytaj dalej

Niedziela o celniku i faryzeuszu

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na pokorę, która jest bardzo ważna każdemu z nas. Nie należy wywyższać siebie a innych poniżać.

Czytaj dalej

Dzień niebiańskiego patrona Władyki Grzegorza

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św.Grzegorza Teologa, niebiańskiego patrona Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego. Z tej okazji składamy Władyce najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, sił duchowych i cielesnych, niech niebiański patron towarzyszy Władyce we wszystkich poczynaniach i na każdy dzień. Kiedyś Władyka powiedział , że Cerkiew zbiera wszystkich aby czcić Najwyższego, no są święci , którzy zabłysnęli na naszym nieboskłonie – jednym z nich jest św. Grzegorz Teolog- święty IV wieku. Życie świętych powinno być drogą do naśladowania…

Mnogaja i Błagaja Leta Wasze Wysokopreswiaszczenstwo!!!

Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy

Dzisiejsza Niedziela nosi nazwę o Zacheuszu. Jest to pierwsza niedziela zapowiadająca Wielki Post. Dziś też Cerkiew czci pamięć św. Kseni Petersburskiej. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz

Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza, Łk (19,1-10):”W owym czasie, Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A /był tam/ pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

.