Relacja z pielgrzymki do Kaliningradu

wpW dniach 26-29 maja 2017r. z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, miała miejsce pielgrzymka do Kaliningradu. Organizatorem wyjazdu był Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim oraz pani Irena Treszczotko, która była przewodnikiem po rosyjskiej ziemi. Pielgrzymi mieli możliwość zwiedzenia wielu parafii i świątyń w Kaliningradzie i okolicy, uczestniczyli w niedzielnej Boskiej Liturgii w Baltijsku, spotkali się z wiernymi i duchowieństwem. Uczestniczyli również w otwarciu wystawy Prawosławie w Polsce. Czytaj dalej

Niedziela V po Wielkanocy

wpis-W V Niedzielę po Wielkanocy  Cerkiew wspomina Samarytankę, którą Pan nasz Jezus Chrystus spotyka przy studni Jakuba w samarytańskim mieście Sychar. Jak czytamy w Synaksarionie na tę niedzielę: Dzisiaj, w piątą niedzielę po święcie Paschy, obchodzimy pamięć Samarytanki: ponieważ Chrystus dzisiaj z wszelką oczywistością objawił siebie  jako Mesjasza, co znaczy słowo Chrystus lub „Pomazaniec”. Trzeciej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.

Czytaj dalej

Pielgrzymka Piuchtice-Psków

OGŁOSZENIE

Dom  Kultury  Prawosławnej  w  Bielsku  Podlaskim  ul. Rejtana  24 organizuje w dniach 24 lipca-07sierpnia 2017 r. pielgrzymkę  na trasie:

Piuchtice – Petersburg-Pietrozawodsk-Wyspy Sołowieckie-Nowgorod-Psków

Zapisy i wpłaty do 01 lipca pod nr. telefonu 602 831 732 – Irena Treszczotko

cena: 2700zł od osoby

Potrzebny paszport i zdjęcia do wizy