I Pasja

wwpis

Wieczorem zostało odsłużone nabożeństwo z czytaniem św. Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jan Szmydki, proboszcz parafii pw.Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św. Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej

Triumf Prawosławia

w----------------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski, w asyście proboszcza ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił Władyka. Czytaj dalej