Poświęcenie cerkwi w Widowie

Wieś Widowo należy do naszej parafii. Budowę cerkwi cmentarnej pw. Matki Bożej Kaspierowskiej błogosławił metropolita Bazyli.   Dnia 7 lipca 1996 roku dziekan bielski ks. Jerzy Tokarewski ,dokonał aktu położenia kamienia węgielnego, z cząstkami relikwi św. młodzieńców   betlejemskich, pod budowę nowej cerkwi. Projekt cerkwi i ikonostasu wykonał architekt Zachariusz Szachowicz. Czytaj dalej