Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Wzorem lat ubiegłych, z błogosławieństwa Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach przy współpracy Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta Siemiatycze, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Gminy Siemiatycze, Miasta-Gminy Drohiczyn i siemiatyckich parafii prawosławnych w dniach 7 – 9 listopada 2014 r. organizuje kolejny Przegląd Pieśni Paraliturgicznej.

W ubiegłym roku Przegląd obchodził jubileusz X-lecie istnienia. Oprócz chórów i zespołów z kraju udział wzięło 5 zespołów z zagranicy: Ukrainy, Białorusi, Litwy i Belgii. Tym samym festiwal swoim zasięgiem wykroczył poza granice kraju przyjmując nazwę Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Jest to duma nie tylko dla organizatorów, ale także i dla wszystkich, którzy w różny sposób wspierali jego organizację. W przeciągu dziesięciu lat wystąpiło ok. 200 chórów i zespołów z Polski i zagranicy. Gościliśmy zespoły Gminnych i Miejskich Ośrodków Kultury, chóry parafialne i katedralne; chóry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej, zespoły reprezentujące różne kultury: podlaską, poleską, chełmską, południowo-wschodniej Polski oraz zachodnich rubieży Białorusi i Ukrainy. W br. udział weźmie 24 chóry i zespoły z Polski i z zagranicy – w sumie około 450 uczestników.

Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznych został objęty patronatem medialnym między innymi przez TV i Polskie Radio Białystok, Portal Internetowy Cerkiew.pl, miesięcznik Przegląd Prawosławny, oraz tygodnik regionalnyKurier Podlaski Głos Siemiatycz.

Przegląd jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku .

P R O G R A M

MIĘDZYNARODOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI RELIGIJNEJ I PARALITURGICZNEJ – SIEMIATYCZE 2014

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

07.11.2014 (PIĄTEK) godz. 17.00

1.Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

2.Zespół Ludowo-Folklorystyczny Nowina Świetlicy Wiejskiej w Moszczonie Królewskiej

3.Chór Parafii Prawosławnej św. Kosmy i Damiana – Telatycze

4. Zespół Śpiewaczy Niezabudki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury-Nurzec St.

5.Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia NMP – Dubiny

6.Zespół Folkloru Tradycyjnego Pudlaszanki – Grodzisk k/ Narwi

7. Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP – Mielnik

8. Chór Zespołu Szkół Niepublicznych św. Cyryla i Metodego – Białystok

9.Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP – Bielsk Podlaski

08.11.2014 (SOBOTA) godz. 17.00

1.Chór Parafii Prawosławnej św. Ap. Piotra i Pawła – Siemiatycze

2.Zespół Ludowo – Folklorystyczny Krynica GOKSiR – Radziwiłłowka

3. Chór Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej – Kobylany

4.Chór cerkwi św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich
Parafii Prawosławnej św. Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach

5. Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Werstok

6. Zespół Folklorystyczny Kołychanka Domu Folkloru w Michanowiczach (Białoruś)

7. Zespół Omorfos Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – Siemiatycze

8.Katedralny Chór Soboru św. Aleksandra Newskiego – Kobrin (Białoruś)

09.11.2014 (NIEDZIELA) godz. 17.00

1.Chór Młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze

2. Zespół Dziewczęcy Domu Kultury Prawosławnej – Bielsk Podlaski

3.Zespół Folklorystyczny LEWADA Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki – Sankt-Petersburg (Rosja)

4.Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja – Drohiczyn

5. Chór Kamienieckiej Państwowej Dziecięcej Szkoły Sztuki –  Kamieniec (Białoruś)

6.Katedralny Chór Soboru Św. Trójcy – Hajnówka

Ks. Sławomir Chwojko

Kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach