Boska Liturgia

wDzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz parafii,  ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz.

Czytaj dalej