Pierwsza niedziela postu przed Bożym Narodzeniem

wpis

Boskiej Liturgii, sprawowanej w cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, sprawowanej o godz.10.00, przewodniczył proboszcz ks.Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz. Powiedział jak ważne jest bogactwo duchowe a nie materialne, gdyż człowiek nie wie, kiedy Pan Bóg przywoła go przed Swoje Oblicze. 

Dzisiaj była czytana Ewangelia od Łk 12 (16-21). W owym czasie Jezus Chrystus opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.