Chór Parafii Narodzenia NMP w Siemiatyczach

Chór z Martą Zinkiewicz

Chór z Martą Zinkiewicz

7 listopada 2014 r. nasz chór parafialny pod dyr. Marty Zinkiewicz uczestniczył w koncercie otwierającym XI Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Był to już czwarty występ chóru podczas tej imprezy w obecnym składzie zespołu. Chór chętnie przyjmuje zaproszenie organizatorów na występ w Siemiatycznach, gdyż atmosfera festiwalu jest bardzo przyjazna a wszyscy goście spotykają się tu z godnym przyjęciem. Ks. prot. Sławomir Chwojko zawsze podkreśla swe zadowolenie z naszego przyjazdu, przedstawiając publiczności bielski chór w serdecznych, pełnych uznania słowach.

Tegoroczny występ naszego chóru parafialnego w Siemiatyczach miał szczególne znaczenie. Chór zaprezentował ciekawy repertuar: m.in. dwie pieśni w kompozycji matuszki Julianii (Denisowej) oraz serbską pieśń o Narodzeniu Bogurodzicy.http://youtu.be/g6Yj8CKF2GA  Ponadto przy wsparciu proboszcza parafii ks. mitr. Jerzego Bogacewicza udało się uszyć nowe piękne stroje dla zespołu, które debiutowały podczas tego koncertu, wzbudzając uznanie publiczności.

W niedzielnej „propowiedi” proboszcz poinformował wiernych o występie naszego chóru w Siemiatyczach, podziękował chórowi za trud wkładany w rozwój zespołu, podkreślił dotychczasowe osiągnięcia oraz życzył wielu sukcesów w przyszłości.

W nowych strojach, z nowymi siłami i pomysłami mamy nadzieję uczestniczyć jeszcze w niejednym koncercie, aby reprezentować i rozsławiać naszą parafię i miasto.

tekst Marta Zinkiewicz