Boska Liturgia

wDzisiejszej Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz parafii,  ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka i protodiakona ks.Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Jerzy Bogacewicz.

Wyjaśnił  czytaną św.Ewangelię od Łukasza 16,19-31 19 Był pewien człowiek bogaty. Ubierał się w purpurę i cienki len. Każdego dnia wiódł życie wesołe i wystawne. 20 A przy jego bramie leżał pewien żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął nasycić swój głód odpadkami ze stołu tego bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały jego rany. 22 No i wreszcie umarł ten żebrak. Aniołowie przenieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i pogrzebano go. 23 Będąc na mękach w otchłani, podniósł swoje oczy i zobaczył daleko Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24 Zawołał wtedy: „Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną. Wyślij Łazarza, żeby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 25 Abraham odpowiedział: „Przypomnij sobie, synu, że za swojego życia odebrałeś to, co dobre, a Łazarz w takim samym stopniu to, co przykre. Teraz natomiast on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz. 26 A poza tym wszystkim między nami i wami umieszczona jest na stałe ogromna czeluść, aby chcący przejść stąd do was nie mogli i aby też stamtąd do nas nie przedostali się”. 27 Wtedy powiedział: „Proszę cię zatem, ojcze, abyś go wysłał do domu mojego ojca – 28 bo mam pięciu braci – aby ich przekonał, żeby i oni nie przyszli do tego miejsca kaźni”. 29 Abraham odpowiedział: „Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają”. 30 A on rzekł na to: „O nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś ze świata umarłych poszedł do nich, nawrócą się”. 31 Odpowiedział mu: „Jeżeli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to choćby ktoś z umarłych się pojawił, nie dadzą się przekonać””.