Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance

Boskiej Liturgii o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Dziś jest Niedziela „O Samarytance ” . Cerkiew wspomina rozmowę Chrystusa z samarytańską kobietą, w której Zbawiciel odkrywając tajemnice jej życia buduje w niej wiarę, która prowadzi ją do odkrycia, że ten który z nią rozmawia nie jest prorokiem, lecz Mesjaszem, którego oczekiwał naród żydowski. Niewiasta prosiła Go o zwykłą wodę a otrzymała wodę żywą, prawdziwą. My taką wodę spożywamy wówczas, gdy przystępujemy do Świętej Czaszy, do Eucharystii.Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi w której uczestniczył też ks.prot. Aleksy Kuryłowicz.

Czytaj dalej