Świętego Mikołaja

Bielsk Podlaski: święto przeniesienia relikwii św. Mikołaja

Opublikowane przez orthodox.pl w AktualnościAktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Obchody święta przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry w Licji do Bari jak co roku uroczyście obchodzono w parafii św. archanioła Michała, bowiem boczny ołtarz cerkwi poświęcony jest św. Mikołajowi, na pamiątkę nieistniejącego, a położonego niegdyś nieopodal monasteru św. Mikołaja.

Uroczystości rozpoczęły się od całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście licznie zebranego duchowieństwa oraz wiernych.

W dniu święta celebrowane były dwie Święte Liturgie: pierwsza o godzinie 7.00 po której poświęcono wodę oraz główna o godzinie 10.00, której przewodniczył dziekan okręgu bielskiego i jednocześnie proboszcz parafii ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. Obydwie św. Liturgie skupiły wielu wiernych, spośród których duża część przystąpiła do spowiedzi i św. Eucharystii. Świąteczne kazanie wygłosił ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Kaznodzieja przybliżył życie świętego podkreślając, że zawsze starał się  pomagać ludziom. Duchowny porównał św. Mikołaja do starotestamentowego Noego, bowiem tak jak Noe ratował świat od potopu, tak też św. Mikołaj starał się ratować Cerkiew od herezji Ariusza. W kazaniu przybliżono okoliczności przeniesienia relikwii świętego, akcentując potrzebę naśladowania miłosierdzia i skromności, które w szczególny sposób charakteryzują św. Mikołaja.

Po św. Liturgii duchowieństwo wraz z wiernymi procesyjnie przeszło ulicami miasta. Śpiewając stichery Paschy oraz pieśni wychwalające św. Mikołaja udano się do kaplicy poświęconej temu świętemu. Kaplica będąca pomnikiem po działającym w Bielsku do połowy XIX wieku męskim monasterze i będąca kopią ówczesnej dzwonnicy, znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 3, która została zbudowana na miejscu monasteru. Po powrocie procesji do świątyni parafialnej i nabożeństwie dziękczynnym, głos zabrał proboszcz parafii ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, który złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia, dziękował zebranemu duchowieństwu, władzom samorządowym i wszystkim wiernym za udział we wspólnej modlitwie.

Czytaj dalej