Drugi dzień w Grecji

W drugim dniu pobytu w Grecji pątnicy pokłonili się relikwiom sw.Dymitra w Salonikach. W katedrze tej znajdują się relikwie św.Grzegorza i św.Anisji. Zwiedzili też dwa klasztory położone na Meteorach. Klasztor św. Stefana i klasztor św.Warłaama. Meteory (z gr. metéoros – wzniesiony w górę, będący wysoko w powietrzu) to masyw skał głównie z piaskowca w środkowej Grecji, na północno-zachodnim krańcu równiny tesalskiej w okolicy miasta Kalampaka.Skały osiągają wysokość do 540 m n.p.m. Klasztory dostępne dla zwiedzających: Wielki Meteor, Megalo Meteoro Klasztor Warłama, Moni Warlaam Klasztor Świętej Trójcy, Moni Ajias Triados Klasztor Rusanu, Moni Roussanou (znany też jako Klasztor św. Barbary, Ajia Warwara) Klasztor Świętego Stefana, Moni Ajiu Stefanu Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego, Moni Ajiu Nikolau Anapafsa.

Czytaj dalej