Trzeci dzień w Grecji

Dzisiejszy dzień był również pełny wrażeń. Pielgrzymi byli na wyspie Tassos. Odwiedzili malowniczo położony klasztor św.arch.Michała. Pokłonili się cząsteczce Świętego Gwoździa, którym była przybita ręka Jezusa na krzyżu i cudownej ikonie Archanioła Michała. Tu sam Archanioł ukazał miejsce na budowę monasteru. Dzisiaj pielgrzymi pokłonili się też relikwiom św.Grzegorza Teologa w katedrze w Nea Karvali. Św. Grzegorz zakończył swe ziemskie życie 25 stycznia 389 r., a jego ciało zostało pochowane w Nazjanzie. W 950 roku relikwie świętego zostały przeniesione do Konstantynopola. Obecnie przebywają w Grecji w Nea Karvali. Relikwie nie uległy rozkładowi i do dzisiaj wydzielają cudowną woń a „obuwie” (tapoczki) są zmieniane, gdyż się przecierają.Świadczy to o tym, że święty chodzi. Św. Grzegorz pozostawił po sobie znaczną ilość kazań. Ze względu na ich wielką religijną wartość otrzymał zaszczytny tytuł „Teologa”. Święty wraz ze św. Bazylim Wielkim i św. Janem Złotoustym nazywani są „powszechnymi wielkimi nauczycielami”. Przypisuje się mu autorstwo 243 listów, 507 wierszy i 45 mów, w tym najwyższej wagi w teologii – pięć traktatów o teologii, obronę nicejskiego prawosławia przeciw arianom.

Czytaj dalej