W Bielskim Domu Kultury

wpisUroczystości związane z obchodami X lecia Koła Terenowego Bractwa św.św. Cyryla i Metodego odbyły się w Bielskim Domu Kultury. Wystąpienia, prelekcje, wykłady, występy…