Pielgrzymka Piuchtice-Psków

OGŁOSZENIE

Dom  Kultury  Prawosławnej  w  Bielsku  Podlaskim  ul. Rejtana  24 organizuje w dniach 24 lipca-07sierpnia 2017 r. pielgrzymkę  na trasie:

Piuchtice – Petersburg-Pietrozawodsk-Wyspy Sołowieckie-Nowgorod-Psków

Zapisy i wpłaty do 01 lipca pod nr. telefonu 602 831 732 – Irena Treszczotko

cena: 2700zł od osoby

Potrzebny paszport i zdjęcia do wizy