Niedziela V po Wielkanocy

wpis-W V Niedzielę po Wielkanocy  Cerkiew wspomina Samarytankę, którą Pan nasz Jezus Chrystus spotyka przy studni Jakuba w samarytańskim mieście Sychar. Jak czytamy w Synaksarionie na tę niedzielę: Dzisiaj, w piątą niedzielę po święcie Paschy, obchodzimy pamięć Samarytanki: ponieważ Chrystus dzisiaj z wszelką oczywistością objawił siebie  jako Mesjasza, co znaczy słowo Chrystus lub „Pomazaniec”. Trzeciej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz.

Na zapriczasnom ks. Adam Dzienisiuk  zapoznał  wiernych z harmonogramem nabożeństw sprawowanych w  w najbliższym tygodniu oraz przeczytał ogłoszenia o ślubach. Zwieńczeniem Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi. Ks. mitrat Jerzy Bogacewicz pozdrowił wszystkich bardzo serdecznie w szczególności dzisiejsze imienniczki Tamary i Niny.