Kolędnicy zawitali

W tym roku kolędnicy fizycznie nie zawitali do naszych domów ze względu na pandemię lecz online …Nie każdy jest też w cerkwi a chciałby wpłacić …Podajemy konto parafii. Spasi Gospodi za Wasze ofiary!!!

konto bankowe:

88 1020 1332 0000 1702 0244 4123

Życzenia Świąteczne

wwZ okazji Świąt Bożego Narodzenia  chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, realizacji zamierzeń i pomyślności.

Niech Bóg Wam błogosławi, a Duch Święty wzbogaci Was swoją łaską i da impuls do stawania się coraz lepszymi względem bliźnich i siebie na chwałę Bożą. Niech te szczególne dni będą przepełnione wiarą, nadzieją i miłością oraz  spotkaniem w gronie rodzinnym…  Niech miłość i dobroć Boga, Który w Synu Swoim Jezusie Chrystusie, przychodzi do człowieka – pomogą Wam z ufnością wkroczyć w  Nowy 2022 Rok.

Proboszcz ks. mitrat .Jerzy Bogacewicz z klerem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.

Chrystus się rodzi! Sławcie Go!
Христос Pождaeтся! Cлaвите Eго!
Proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz ( zdjęcie w kaplicy św.Sawy Serbskiego)

Od lewej: ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, ks.Aleksy Kuryłowicz, ks.mitrat Jan Barszczewski,ks. protodiakon Marcin Kuźma,ks.Adam Dzienisiuk ( zdjęcie ze św.Mikołaja)

Niedziela XXVIII po Pięćdziesiątnicy

Niedziela przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Adama Dzienisiuka i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Podczas Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza, Mt (1,1-25
„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”.
Dziś też Cerkiew czci pamięć św.Jana z Kronsztadu.

Czytaj dalej

Zadziw Mikołaja

Prezentacja nagrana w ramach projektu „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100 proc.” Każda placówka edukacyjna miała przygotować 3-minutową prezentację. Tak się prezentowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego

Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie, kadra pedagogiczna oraz pracownicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.sw.Łukasza Wojno-Jasienieckiego życzą wszystkim spokoju ducha, dużo zdrowia, radości i międzyludzkiej życzliwości. W tym szczególnym czasie pamiętajmy o dzieleniu się uśmiechem i miłością. Niech Nowy Rok przyniesie spełnienie marzeń, nadzieję a przede wszystkim – bądźmy razem. Niech dzieją się bożonarodzeniowe cuda!