Triumf Prawosławia

Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Pierwsza jego niedziela nosi nazwę Triumfu Ortodoksji czy też Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu. Dlatego w tym dniu w Cerkwiach w znak zwycięstwa nad herezją na anałoju pośrodku świątyń obok siebie leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej.

O godzinie 10.00 Boską Liturgię Św. Bazylego Wielkiego w naszej Cerkwi celebrował proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, gdzie wyjaśnił sens kłaniania się ikonom…nie deskom, nie farbom, lecz świętym , którzy są na ikonach.

więcej zdjęć (6) Facebook