Dzień Imienin ks.prot.Aleksego Kuryłowicza

ks. prot. Aleksy Kuryłowicz w kaplicy św. Sawy Serbskiego przy ul. Rejtana

Dziś Cerkiew  czci pamięć św. Aleksego Człowieka Bożego, który jest patronem ks. prot. Aleksego Kuryłowicza. Z tej okazji składamy solenizantowi najlepsze życzenia. Sił duchowych i cielesnych w niesieniu posługi na rzecz wiernych. Mnogaja i Błagaja Leta czcigodny ojcze Aleksy!!! Spasi Christie Boże i pomiłuj !!!

Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, ks. mitrat Jan Barszczewski i ks. protodiakon Marcin Kuźma złożyli życzenia solenizantowi.

Aleksy, Człowiek Boży, umiłował Boga bardziej niż rodziców, żonę i bogactwo. Spędził 17 lat jako żebrak, daleko od rodzinnego domu, a następne 17 lat jako nieznany i pogardzany żebrak przed domem rodziców. Wszystko z miłości do Boga. I miłościwy Bóg odpowiedział na miłość miłością: za te 34 lata cierpienia obdarzył Aleksego życiem wiecznym i radością wśród Swych aniołów na niebiosach oraz chwałą na ziemi